Terminliste

Utetreninger

 

Fana KK fortsetter suksessen med utetreninger for alle slik vi har hatt stor glede av å trene siste halvåret.Vi kler oss etter været, holder oss hjemme om vi ikke er friske 🙂 for å unngå smittespredning slik vi nå etter hvert har blitt så godt trent i.

KRAV FOR Å DELTA PÅ TRENING

  1. Påmelding
  2. 2 m avstand
  3. Munnbind for alle
  4. Ved fremmøte stimler man ikke sammen men holder avstand uansett
  5. La oss ha respekt for de mange sårbare grupper vi har rundt oss
  6. Vi snakker ikke EGO, men holdning, etikette og respekt
  7. Ved opplett treffes vi på den store parkeringsplassen øverst som før
  8. Ved nedbør treffes vi ute men på nedsiden av Spar Kjøp (som før)
  9. Hold deg oppdatert gjennom terminlisten og klubbens hjemmeside.Vel møtt på trening.
Fana KK continues the success with outdoor training for everyone as we have had great pleasure in training the last six months. We dress for the weather, stay at home if we are not healthy 🙂 to avoid the spread of infection as we have now been so well trained in .

REQUIREMENTS TO PARTICIPATE IN TRAINING

Registration
2 m distance
Mouthpiece for everyone
When attending, you do not crowd together but keep your distance anyway.
Let us have respect for the many vulnerable groups we have around us.
We are not talking EGO, but attitude, etiquette and respect.
We meet in the large parking lot at the top as before in case of good weather (dress according to weather conditions).
Make sure you have good shoes in case it should be slippery.
In case of "wet" weather we meet outside but on the lower level of Spørkjøp (as before)
Stay up to date through the schedule and the club's website. Welcome to training.
Terminliste2021_rev3

Last ned PDF her.

 

Positiv oppmerksomhet/god reklame

Å trene ute har blitt til uttallige og gode opplevelser under åpen himmel, masse god energi og masse god oppmerksomhet fra omgivelsene, i det hele tatt svært god reklame.

 

Fortløpende inntak av nye medlemmer

Vi opprettholder tilbudet om fortløpende inntak av nye medlemmer. Dette har vist seg å være en god bidragsyter i forhold til å balansere Shin Kyokushin familien i tider hvor flere av medlemmene våre er permittert, har mistet jobben m.v., alt dette som følge av Covid 19 situasjonen som nå har vedvart siden tidlig mars 2020.

Hos oss kan du senke skuldrene og ha det gøy

Vi stiller ingen spørsmål. Du kommer som du er. Ønsker du å dele din historie med oss, så gjør du det akkurat som du måtte ønske.

Trening – en effektiv trykkavlastningsventil.

Noen tror det er best å holde seg borte fra trening når man er lei seg og ikke har dagen, men vi har lært at det beste er å komme på trening, da treningen er en effektiv trykkavlastningsventil.

Du kan være lei deg, trøtt og sliten når du kommer, men vil oppleve at du er både fornøyd, glad og lykkelig når du går hjem.

Vi fokuserer mye på pust da den er en særdeles sentral bidragsyter i din utvikling, og ikke minst i forhold til å sikre god helse og almenntilstand såvel fysisk som psykisk.

 

Fana Karateklubb

Vi trener Kyokushin Karate

Hilsen

Styret

v/Sensei Ingrid & Instruktørteam

Shinkyokushin