Terminliste

2019 Høst

Dato Ukedag Tidspunkt Parti (hvem) Kommentar
14.08.2019 Onsdag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
21.08.2019 Onsdag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
26.08.2019 Mandag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
28.08.2019 Onsdag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
02.09.2019 Mandag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
04.09.2019 Onsdag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
09.09.2019 Mandag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
11.09.2019 Onsdag 18:30 – 20 Nye (fortløpende inntak til medio september) og gamle Fellestrening for alle. Bli kjent med hverandre. Lagbygging små og store
Herfra deler vi inn i grupper avhengig av antall pr. nivå
16.09.2019 Mandag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
17.09.2019 Tirsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
18.09.2019 Onsdag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
19.09.2019 Torsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
23.09.2019 Mandag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
24.09.2019 Tirsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
25.09.2019 Onsdag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
26.09.2019 Torsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
30.09.2019 Mandag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
01.10.2019 Tirsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
02.10.2019 Onsdag 18:30 – 20 Viderekomne Blått, gult, grønt, brunt, svart > 15 år
03.10.2019 Torsdag 18:30 – 20 Nybegynnere Nybegynnere og orangebelter (kyu + mon)
04.12.2019 Onsdag 18:30 – 20 Viderekomne som normalt Opptelling av graderingskandidater
05.12.2019 Torsdag 18:30 – 20 Nybegynnere som normalt
09.12.2019 Mandag 18:30 – 20  Fellestrening siste uken før gradering for ALLE (se under) Graderingstesting for alle (Prøvegradering)
11.12.2019 Onsdag 18:30 – 20  Fellestrening siste uken før gradering for ALLE (se under) Graderingstesting for alle (Prøvegradering)
12.12.2019 Torsdag 18:00 Gradering (Pga få påmeldte kandidater skyves graderingen frem til torsd. 12.12.19 (fra lørdag)
16.12.2019 Mandag 18 – 20 Nissefest
Ingen trening i skoleferier med mindre dette spesifikt avtales  
Tilbud om spesialtreninger kan forekomme og vil da bli særskilt publisert (fredager/helger)  
Informasjon om treningstilbud publiseres på web  
Med forbehold om endringer    
Fana Karateklubb v/
Sensei Ingrid & hennes dyktige Instruktørstab,
18. august 2019. 4.12.19 (siste treninger des./gradering) 7.12.19 (ny tid for nissefest)