Telling på japansk

Lær deg å telle på japansk.

Telling til ti på japansk:

en ichi
to ni
tre san
fire shi
fem go
seks roku
sju shichi
åtte hachi
ni kyu
ti ju

Telling til tjue.
Tallet 11 er 10 – 1 (ju ichi).
20 er 2 – 10 (ni ju).

elleve ju ichi
tolv ju ni
tretten ju san
fjorten ju shi
femten ju go
seksten ju roku
sytten ju shichi
atten ju hachi
nitten ju kyu
tjue ni ju

På denne måten går det opp til 99.
Tallet 56 blir 5 – 10 – 6 = «gojuroku».
Tallet 61 blir  6 – 10 – 1 = «rokujuichi».
Tallet 100 uttales «hyaku» og 150 uttales «hyakugoju».