Stikkord: graderingsforberedelser

Graderingsforberedelser og annet GØY

Viktig at du møter opp på annonserte fellestreninger (18:30 – 20:00) frem til gradering, idet hver økt vil være å betrakte som en test på dine ferdighet, din vekst og utvikling siden forrige gradering. Vel møtt.