Stikkord: fellestrening

Med rekordfart mot gradering

Siste uke med fellestrening ligger foran oss. Primærfokus: graderingsforberedelser. Den uken vi har bak oss, har alle mottatt personlige tilbakemeldinger mht hva de må jobbe med frem mot gradering. Gradering lørd. 28. mai kl 12 og utover

Fellestreninger før gradering 28. mai

Uke 20 og 21 er treningsdagene for alle medlemmer onsd. 18. mai  og fred. 20. mai kl 18:30 – 20:00 og mand. 23. og fredag 27. mai 18:30 – 20:00. . Fredagene vil vi etterstrebe å slutte av litt før kl…