Stikkord: Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019

Godt fremmøte på årsmøtet 2019 Takk til hver og en av dere for å ha vist din interesse for nettopp klubben i ditt hjerte denne spesielle dagen for 2019 årsmøtet. Det  hersket i forkant usikkerhet rundt hvorvidt vi ville være…