Skade

hlr

Meld alltid fra til ansvarlig instruktør om skade

Vi forventer at alle medlemmer melder fra om man pådrar seg en skade på trening, enten det er et hendelig uhell eller ikke.

Klubben står ansvarlig for elevenes trygghet mens de er på trening i klubbregi, og er avhengig av god kommunikasjon for å kunne iverksette de rette tiltak til enhver tid, nettopp av hensyn til den enkeltes helse.

Melder man ikke fra på trening/etter trening, fordi man tenker at det går over eller rett og slett ikke er helt sikker på om det «er noe å bry seg om» som vi hører enkelte si, så meld fra i etterkant.

Blir man skadet under trening, er det viktig at man ikke fortsetter treninngen, men snarere tar det med ro.

Hendelig uhell skjer over alt, men vi utfordrer til åpenhet og tett på dialog rundt temaet, nettopp av hensyn til det enkelte medlem.

Oppfordring: Meld fra 🙂