Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Alle nye trenere må levere politiattest:

Dersom din klubb får ny trener er det viktig at politiattest innhentes i.h.t. idrettsforbundets bestemmelser. Det er spesielt viktig å be om ny politiattest fra trenere som kommer fra andre klubber. Selv om ny trener evt. har en gammel politiattest som er benyttet i tidligere klubb er det ny klubbs ansvar å forsikre seg om at vedkommende ikke har fått noen anmerkninger i etterkant. Be derfor om ny politiattest når nye trenere benyttes, uansett hvor de kommer fra.

Alle instruktører i Fana Karateklubb må ha politiattest i orden.

Veilderne finnes også i tekstversjon/nettversjon her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/