Dugnad etter treningen 26. aug.

Sjekk her Vi fortsetter dugnadsarbeidet utvendig og innvendig. Ta gjerne med utstyr for fjerning av røtter utenfor inngang, spade/kost/greinklipper m.v. Dine gode ideer er velkommen. Ta kontakt med din sensei. Vel møtt både på trening og dugand. Stiller du. Jeg stiller.…

Ny web i Fana Karateklubb August 2015

Klubben har fått utviklet ny hjemmeside, nettopp for å gjøre arbeidet med drifting av klubben enklere i hverdagen. År med prøving og feiling ligger bak oss og har bidratt med å dra lasset i riktig retning slik at erfaringer er…