Oppstart- og avslutningsprosedyre

Hilseprosedyre før og etter trening

Dersom sensei / shihan ikke er til stede blir typisk ikke daiko-trommen benyttet. Referer da kun til de muntlige kommandoene, samt motsatt dersom de er til stede.

Før trening

Instruktør:

 1. «Daiko-tromming» / «SEIZA», alle sitter i seiza og ser fremover mot speil, eller mot instruktøren dersom det er en annen oppstilling enn normalt.
  • (Man tar først venstre, deretter høyre kne ned når man setter seg i Seiza.)
 2. «SHOMEN NI REI», alle bukker stille fremover mot tempel/speil/instruktør.
 3. «MOKUSO», alle lukker øynene og mediterer.
 4. «MOKUSO YAME», alle åpner øynene.
 5. «SOSAI NI REI», alle bukker stille for grunnleggeren/sosai (Instruktøren snur seg mot forsamlingen).
 6. «OTAGAI NI REI», alle bukker med et høyt «OSU», fulgt av «KEIKO O HAJMEMASU», nå starter treningen.
 7. «TATTE KUDASAI», vennligst stå (alle reiser seg samtidig).
  • (Man tar først høyre, deretter venstre kne opp når man reiser seg fra Seiza.)

Etter trening

Instruktør:

 1. «SEIZA», alle sitter i seiza og ser fremover mot speil, eller mot instruktøren dersom det er en annen oppstilling enn normalt.
  • (Man tar først venstre, deretter høyre kne ned når man setter seg i Seiza.)
 2. «SHOMEN NI REI», alle bukker stille fremover mot tempel/speil/instruktør.
 3. (DOJO KUN – valgfritt; ofte kun noen få eller droppet helt).
 4. «MOKUSO», alle lukker øynene og mediterer.
 5. «MOKUSO YAME», alle åpner øynene.
 6. «SOSAI NI REI», alle bukker stille for grunnleggeren/sosai (Instruktøren snur seg mot forsamlingen).
 7. «KEIKO O OWARIMASU», treningen er avsluttet, fulgt av «OTAGAI NI REI», alle bukker med et høyt «OSU».
  • Høyeste grad på fremste rad: «SEMPAI NI ARIGATO GOZAI MASHITA», tusen takk til dine seniorer.
  • Gruppen svarer synkront: «ARIGATO GOZAI MASHITA», tusen takk.
  • Høyeste grad på fremste rad: «OTAGAI NI ARGATO GOZAI MASHITA», tusen takk til hverandre (dvs alle i forsamlingen).
  • Gruppen svarer synkront: «ARIGATO GOZAI MASHITA», tusen takk.
 8. «Daiko-tromming» / «TATTE KUDASAI», vennligst stå (alle reiser seg samtidig).
  • (Man tar først høyre, deretter venstre kne opp når man reiser seg fra Seiza.)

Engelsk med ordbok oversatt fra japansk