Ofte stilte spørsmål

(Frequently Asked Questions / FAQ)

Her finnes svarene på de mest stilte spørsmålene angående klubben, hvordan bli medlem, trening, antrekk, bruk av web shop/kjøp av utstyr, betaling av graderingsavgift, gradering, betaling av årskontigenten m.v.

 FAQ

Viktig informasjon til medlemmer (og omsorgspersoner dersom barnemedlemmer)/instruktører i Fana Karateklubb

 

Representasjon av Fana Karate Klubb

Q1.

Trenger man tillatelse fra sin Sensei/Klubbledelse om man ønsker å trene i en annen klubb, reise ut i verden og trene med andre klubber el.lign. for en kortere eller lengre periode?

SVAR på Q1:

Dersom man ønsker å besøke en annen klubb for å trene (i eller utenfor Norge), informerer man sin Sensei/Klubbledelse, forteller om sine planer, når/hvor man skal reise og hvilken/hvilke klubber man skal trene hos. Det er viktig at ens egen klubb er kjent med at medlemmene “drar ut og representerer Fana Karate Klubb”. Når du er ute representerer du klubben din og dens verdier. Du har slik en sentral oppgave. Skriftlig godkjenning med anbefaling er meget nyttig å ha med seg i “ryggsekken”. Skal du avgårde for en lenger periode, er det ikke uvanlig at din klubbledelse formidler kontakt med den klubben du ønsker å besøke.  Noen steder i verden MÅ man ha alle formaliteter på plass i forkant av besøk. Finner du noe av dette uklart, ta kontakt med klubbledelsen. Lykke til.

 

Etikette/Oppførsel utenfor treningslokalet ditt (dojoen)

Q1:Hva forventes av oss som karateelever når vi befinner oss andre steder enn i treningslokalet.

SVAR:

Det forventes at du oppfører deg i tråd med den gode oppførselen du innprentes under trening.

Husk at noe du gjør utenfor dojoen lett kan bli misforstått med bakgrunn i kjennskap til din karatekunnskap.

I slike uheldige situasjoner, er veien kort til din klubb og klubbens omdømme kan svekkes/forringes.

Lurer du på noe ift dette, er det bare å ta kontakt med din Sensei og råd vil bli gitt.

Sikkerhet

Q1: Holder klubben elevene sine med idrettstape, plaster og isposer?

SVAR:

Det er det enkelte medlem sitt ansvar å sikre at han/hun har liggende følgende fast i treningsbaggen sin: En liten plastpose med  idrettstape, plaster og isposer.

Utetrening og utstyr

Q1: Holdes det utetreninger og hva er i så fall krav til utstyr?

SVAR:

Det kan iblant forekomme at det holdes utetreninger (året rundt) og følgelig er det viktig at elevene alltid sørger for å ha godt velegnet skotøy og klær forøvrig når man drar på trening.

 

Forsikring

Q1: Er man dekket av forsikring som medlem i klubben og hvordan går man frem for å ta slik forsikring i bruk?

SVAR: 

Alle klubbmedlemmer har idrettsskade forsikringsdekning. Slik går man frem:

1. Gå til Kampsport-portalens medlemsregister:
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/ks_utv/st_login
2. Logge på med personlig passord.
3. Velge “Min Profil”.
4. Midt på siden står det et ikon “SPORTSCOVER”. Man kan klikke på dette, og må “tillate pop-up-vindu”. Da kommer man til idrettsforsikringen.
5. Velge “Melde skade” i menyen til venstre, og fylle ut skjemaet.

Rengjøring/Rydding av treningslokalet

 Q1:Hvem er ansvarlig for å holde det rent og ryddig i treningslokalet?

SVAR: Klubbens medlemmer og ansvarlig(e) instruktør(er) passer på at dette blir gjennomført av klubbens trenende medlemmer

Informasjon/Kommunikasjon

Q1. Hvordan informeres det om aktiviteter i klubben?
SVAR: Ved bruk av hjemmesiden. Tilsvarende informerer man om viktige saker på trening, noe som krever at man er tilstede (og det er medlemmets eget ansvar).

Q2. Hvem sitt anvar er det å sørge for at eleven er informert?
SVAR: Elevens ansvar å holde seg orientert via ovennevnte.

Hvem kan trene?
Q1. Hvor gammel må man være for å begynne å trene karate i Fana Karateklubb?
SVAR: Ca 8 år, med bakgrunn i foreldrenes/omsorgspersonenes vurdering av barnets modenhet. Skjønn må utøves, men 8 år kan benyttes som en tommelfingerregel. Konferer forøvrig med Sensei.
Barn < 10 år trener sammen med foreldre og barn >= 10 år kan trene alene.
Q2. Kan foreldre eller andre voksenpersoner i familien trene med på barnepartiet – i stedet for bare å bringe barna til trening?
SVAR: Ja – treningen er bygget opp rundt dette konseptet.

Antrekk på trening? 
Q1. Hvordan skal man være kledd på trening?
SVAR: Svar: i hel, ren og nystrøket drakt (gi)og barbeint. Ugraderte kan stille barbeint i bekvemt antrekk, f.eks. joggebukse og t-skjorte, evnt. shorts og t-skjorte.

Q2. Er det tillatt med pyntegjenstander på trening (ørepynt, percing, ringer m.v.)?
SVAR: Svar: NEI.

Bruk av det man lærer
Q1. Har man lov å benytte det man lærer i klubben ute i gaten, blant kammerater, på skolen m.v.?
SVAR: Svar: Nei, kun i treningslokalet – dojoen – under overvåkning av godkjent instruktør/Sensei.

Klubb Kontingent/treningsavgift

Q1. Hvorfor faktureres jeg et større beløp i april enn ellers i året?
SVAR: Klubben fakturer både kontingent og treningsavgift. Treningsavgiften faktureres 1 gang pr måned, mens kontingent faktureres 1 gang pr kalender år.

Q2. Jeg har fylt ut autogiro kontrakt, men får likevell faktura. Skal jeg betale denne?
SVAR: Der er litt forsinkelse i å få aktivisert autogiro avtalen. Fakturaer som er generert før avtalen er aktiv vil ikke bli trukket på avtalen og må derfor betales normalt.

Q3. Hva er forskjell på kontingent og treningsavgift
SVAR: NKF medlems system skiller mellom kontingent og treningsavgift. Kontingent er en avgift for selve medlemskapet i klubben. Dette dekker blant annet forsikring og klubbens utlegg for medlemmet i Norges Idrettsforbund. Kontingenten betales for 1 kalender år om gangen og forfaller første gang ved innmeldelse i klubben og deretter 1.4 hvert år. Treningsavgift er en månedlig avgift for selve treningen størrelsen på denne styres av om medlemmet er barn eller voksen og om medlemmet har 6 eller 12 mnd kontrakt. Viser ellers til avtaletekst på kontrakten som medfølger faktura inntil autogiro er signert og effektuert.

Q4: Når sendes det ut purringer på betaling?

SVAR:

All fakturering i NKFs medlems verktøy skjer automatisk med bakgrunn i hvert medlem sin signerte autoavtale.

Fakturering av månedlig treningsavgift skjer i begynnelsen av hver måned med forfall den 15. i hver måned.
Purringer kjøres også automatisk. Det vil kjøres to purringer pr. måned. Alle ubetalte transaksjoner purres inntil tre ganger.

Det er hvert medlem sitt ansvar å sikre betaling effektuert innen forfall.

 

Følg denne lenken til informasjon rundt Kontingent og treningsavgift:

http://www.fanakk.no/klubben/kontingent-og-treningsavgift/

Gradering

Q1: Hva er minimumskravene til et nytt medlem som ønsker å gradere seg?

SVAR:

1) Gyldig klubb medlemskap med medlemsnummer som følger av korrekt innmelding i NKF sitt medlemssystem

2) At man har gjort opp sine økonomiske forpliktelser (korrekt betaling innen opprinnelig frist iht autogiroavtale, eller basert på skriftlig avtale med Klubbleder i god tid før opprinnelig forfall)

3) Tilstrekkelig treningsmengde/tid

4) Tilstrekkelig kunnskap ift hva som kreves av graderingskandidaten (pensum – snakk med din instruktør & Sensei)

5) Din instruktør og din Sensei sin anbefaling (basert på nødvendig input fra relevant instruktør ( er ). Bemerk: dette er ingen garanti for resultatet som selvsagt er avhengig av at eleven får vist hva han/hun har tilegnet seg av kunnskap og forståelse på graderingsdagen

6) Egen drakt og relevant beskyttelsesutstyr

7) Ett stk passfoto for graderingskort

8) Kvittering for betalt graderingsavgift skal fremvises i god tid før gradering.

9) Man får ikke refundert betalt graderingsavgift om man ikke lykkes til sin gradering,  om man møter opp til gradering og ikke har alle formaliteter i orden eller ved sykdom

10) Fremmøte i god tid, ca ½ time før graeringens oppstart. Varme opp på egenhånd og være klar presis.

11) Graderingsavgift betales via web shop. Priser finner du der. Ingen gradering uten dokumentert betalt gradering i god tid før gradering.

12) Graderingskort skal leveres din Sensei ca 1 måned i forkant av graderingsdato.

 

Q2: Hva er minimumskravene til et gradert medlem som ønsker å gradere seg?

SVAR:

For graderte kandidater, I tillegg til kravene over

1) Korrekt utfylt graderingskort fremvises i god tid før gradering og tas også med på gradering. Kortet må være komplett utfylt og med bilde.

2) Tilstrekkelig treningsmengde og treningstid siden forrige gradering

3) Anbefaling fra relevant instruktør ( e r ) & din Sensei

4) Godkjenning av Sensei (du må gå gjennom din instruktør (er) som igjen fremmer forslag for din Sensei.

5) Ingen gradering uten graderingskort. Kortet representerer et verdipapir og det er elevens ansvar å ta vare på dette. Kortet skal ikke oppbevares i klubben.

6) Man får ikke refundert betalt graderingsavgift om man ikke lykkes til sin gradering,  om man møter opp til gradering, om man ikke har alle formaliteter i orden,  eller ved sykdom.

7) Fremmøte i god tid, ca ½ time før oppstart. Varme opp på egenhånd og være klar presis.

Q3: Hva er må jeg huske å ha med på graderingsdagen?

SVAR:

1) Korrekt utfylt graderingskort for tidligere graderte elever. Kortet må være komplett utfylt og med bilde.

2) Kunne fremvise kvittering på betalt graderingsavgift. Kontanter på graderingsdagen aksepteres ikke.

3) Nødvendig beskyttelsesutstyr krevd til din grad (utstyr lånes ikke ut)

4) Ren og fin gi

5) Nyklippede negler (hender og føtter)

6) Drikkeflaske med vann

 

WEB SHOP/UTSTYR

(sjekk hovedsiden, “dokumenter”, “Web shop”)

Q1: Får man kjøpt utstyr i klubben?

SVAR: Ja

Q2: Hvordan gjøres dette?

SVAR: Man benytter klubbens webshop

Q2a: Hvordan finner man frem til klubbens webshop?

SVAR: På klubbens hjemmeside, velg fane «Lenker» og deretter «Log in». Bruk det medlemsnr./ brukerid  du er tildelt som godkjent medlem i Fana Karateklubb og ditt passord for å logge deg inn.Derfra velges «Webshop» hvor du kan gjøre dine innkjøp. All handel skjer herfra, også graderingsgebyr o.l. Ta vare på kvittering og vis denne frem når utstyr skal hentes, ved gradering m.v.

Q3: Hvordan gjøres betaling ifm kjøp – bruk av kid nr.og ikke bruk av kid nr.

SVAR: 

 Ved kjøp av varer eller utstyr på klubbens webshop vil du alltid motta faktura på epost med KID nummer. Her må KID nummer benyttes ved betaling til kontonr 9521.66.31634

Ved alle andre ekstraordinære betalinger hvor det ikke foreligger KID nummer på faktura må kontonummer 9533.05.01090 benyttes.

Bankforbindelse :

Konto: 9521.66.31634  (aksepterer kun KID)

Konto: 9533.05.01090  (uten KID)
Bergensb., Avd. Flesland

Q4: Når tid får man utlevert utstyr man har bestilt og betalt?

SVAR: Krav til utlevering av utstyr er at man kan dokumentere/vise kvittering for at man har betalt når man henter utstyret

Stevner og leirer
Q1. Hvordan melder man seg på et stevne eller en treningsleir?
SVAR: Svar: All påmelding til leirer og stevner skal gå via Sensei og hennes instruktørstab. Sett deg godt inn i klubbens beste praksis under:

Stevnedeltagelse – Fana Karate Klubb sin beste praksis

Eksempel

MON CUP NR. 8

Det er snart tid for det neste Mon Cup stevnet den 8. mars, nr. 8 i rekken. Vi har flinke utøvere som har deltatt tidligere og som har lyst til å prøve seg igjen. Sjekk frist klubben din har for påmelding.

Det er viktig for klubben å sikre barnas trygghet i forhold til stevnedeltagelse og sørge for at barna ikke sendes ut på noe som de ikke har forutsetninger for å beherske. Barnas sikkerhet har alltid vært viktigst i klubbens virke. Klubben har null toleranse ift HMS hendelser.

1) Alle barn som skal delta må være registrert som medlemmer i Fana Karateklubb, og dermed også Norges Kampsportforbund. Dette gjøres ved å logge inn her via klubbens nettside, på denne linken

Bemerk:

Kurs som holdes i SFO-tiden er et lavterskel introduksjonskurs og gir ikke det nødvendige nivået for å delta på stevner.

2) Alle som skal delta stiller opp på fellestreninger i klubbens dojo på Kokstad. Familiepartiene er på tirsdag og torsdag kl. 18-19.

3) Alle som ikke er fylt 10 år har med forelder/foresatt på treningen. Foreldre registrerer seg på samme link som over.

4) Når det formelle med registrering er avklart sender dere for dette stevnet en påmelding til stevnet til eirik.meland@mintra.no, som er Sensei Ingrid sin ansvarlige coach for dette stevnet. Hvem som er Coach vil kunne variere fra stevne til stevne. Sjekk med klubben din fra gang til gang.

Det er ikke tillatt å melde seg på direkte til Stevnearrangør.

Påmeldingen skal inneholde: navn, fødselsdato, høyde, vekt, alder, grad (enten man er ugradert eller ikke) og kontaktinformasjon til foresatt.

For videre informasjon, sjekk klubbens nettside med spørsmål og svar

Deltagelse på dette Mon Cup nr 8 stevnet er deltagelse gratis, men andre stevner kan operere med deltageravgift. Vær nøye med å følge angitt betalingsinstruks for hvert stevne (men husk at deltagelse skal være koordinert gjennom klubben din).

Lykke til. Ha et godt stevne.