Ofte stilte spørsmål

Frequently Asked Questions / FAQ

Her finnes svarene på de mest stilte spørsmålene angående klubben, hvordan bli medlem, trening, antrekk, kjøp av utstyr, betaling av graderingsavgift, gradering, betaling av årskontingenten med videre. Spørsmål er i kursiv.

 FAQ

Viktig informasjon til medlemmer (og omsorgspersoner dersom barnemedlemmer) / instruktører i Fana Karateklubb

 

1. Representasjon av Fana Karateklubb

1.1 Trenger man tillatelse fra sin sensei / klubbledelse om man ønsker å trene i en annen klubb, reise ut i verden og trene med andre klubber eller lignende for en kortere- eller lengre periode?

Dersom man ønsker å besøke en annen klubb for å trene (i eller utenfor Norge), informerer man sin sensei / klubbledelse, forteller om sine planer, når/hvor man skal reise og hvilken/hvilke klubber man skal trene hos. Det er viktig at ens egen klubb er kjent med at medlemmene «drar ut og representerer Fana Karateklubb» når du er ute representerer du klubben din og dens verdier. Du har slik en sentral oppgave. Skriftlig godkjenning med anbefaling er meget nyttig å ha med seg i «ryggsekken». Skal du av gårde for en lenger periode, er det ikke uvanlig at din klubbledelse formidler kontakt med den klubben du ønsker å besøke.  Noen steder i verden MÅ man ha alle formaliteter på plass i forkant av besøk. Finner du noe av dette uklart, ta kontakt med klubbledelsen. Lykke til.

 

2. Etikette / Oppførsel utenfor treningslokalet ditt (dojoen)

2.1 Hva forventes av oss som karateelever når vi befinner oss andre steder enn i treningslokalet?

Det forventes at du oppfører deg i tråd med den gode oppførselen du innprentes under trening.

Husk at noe du gjør utenfor dojoen lett kan bli misforstått med bakgrunn i kjennskap til din karatekunnskap.

I slike uheldige situasjoner, er veien kort til din klubb og klubbens omdømme kan svekkes/forringes.

Lurer du på noe i forhold til dette, er det bare å ta kontakt med din sensei og råd vil bli gitt.

 

3. Sikkerhet

3.1 Holder klubben elevene sine med sportsteip, plaster og isposer?

Det er det enkelte medlem sitt ansvar å sikre at han/hun har liggende følgende fast i treningsbaggen sin: En liten plastpose med sportsteip, plaster og et par isposer.

 

4. Utetrening og utstyr

4.1 Holdes det utetreninger og hva er i så fall krav til utstyr?

Det kan iblant forekomme at det holdes utetreninger (året rundt) og følgelig er det viktig at elevene alltid sørger for å ha godt velegnet skotøy og klær for øvrig når man drar på trening. Ha utstyret fast klart i en treningsbag- eller nett som man tar med seg på hver trening, så mangler man aldri noe.

 

5. Forsikring

5.1 Er man dekket av forsikring som medlem i klubben og hvordan går man frem for å ta slik forsikring i bruk?

Alle klubbmedlemmer har idrettsskade forsikringsdekning. Det forutsettes altså at medlemmet som skal dekkes av forsikringen er registrert med korrekte personopplysninger og at alle barn under 15 år har registrert en administrerende foresatt med korrekte personopplysninger i medlemssystemet (IMS). Uten dette i orden vil ikke idrettsforsikringen heller være gjeldende.

 

6. Rengjøring / Rydding av treningslokalet

6.1 Hvem er ansvarlig for å holde det rent og ryddig i treningslokalet?

Klubbens medlemmer og ansvarlig(e) instruktør(er) passer på at dette blir gjennomført av klubbens trenende medlemmer.

 

7. Informasjon / Kommunikasjon

7.1 Hvordan informeres det om aktiviteter i klubben?

Ved bruk av hjemmesiden. Tilsvarende informerer man om viktige saker på trening, noe som krever at man er tilstede (og det er medlemmets eget ansvar). Facebook-siden henviser kun med lenker til hjemmesiden, så dersom man ikke er medlem i Facebook kan man fortsatt få med seg alt. Et unntak kan være arrangementer som lages av andre klubber på Facebook, men dersom det er av interesse for medlemmer av klubben å delta vil det normalt også lages en notis i form av et innlegg på websiden. Dersom man enklest mulig alltid skal få med seg innlegg på websiden bør man abonnere på RSS-feeden med en app, eller et program som tillater å abonnere på RSS-feed. Dette finnes på alle digitale plattformer. Da vil man få automatisk varsel / oppdateringer ettersom nye innlegg blir publisert. Å aktivt «følge» FB-siden til klubben blir også et supplement, eller en ekstra kilde til påminnelser / «reminders» for å kunne få med seg alt, men er det er altså ikke nødvendig å bli medlem av FB dersom du ikke er det fra før.

Oppsummert: Skal man få med seg alt av informasjon er altså de to viktigste kildene å følge med på hjemmesiden (forside og terminliste), samt møte opp på trening å få med seg beskjeder. Alt det andre er bare supplement / påminnelses-verktøy.

 

7.2 Hvem sitt ansvar er det å sørge for at eleven er informert?

Det er elevens ansvar å holde seg orientert via ovennevnte.

 

8 Hvem kan trene?

8.1 Hvor gammel må man være for å begynne å trene karate i Fana Karateklubb?

Ca. 8 år, med bakgrunn i foreldrenes / omsorgspersonenes vurdering av barnets modenhet. Skjønn må utøves, men 8 år kan benyttes som en tommelfingerregel. Konferer for øvrig med sensei. Barn under 10 år trener sammen med foreldre og barn fra og med 10 år kan trene alene.

 

8.2 Kan foreldre eller andre voksenpersoner i familien trene med på barnepartiet – i stedet for bare å bringe barna til trening?

Ja – treningen er bygget opp rundt dette konseptet.

 

9. Antrekk på trening

9.1 Hvordan skal man være kledd på trening?

I hel, ren og nystrøket drakt(gi) og barbeint. Ugraderte kan stille barbeint i bekvemt antrekk, for eksempel joggebukse og t-skjorte, eventuelt shorts og t-skjorte, men helst ikke dongeri/-denim bukse da det er upraktisk/umulig ved høye spark, knebøy, spensthopp eller andre treningsrelaterte aktiviteter.

 

9.2 Er det tillatt med pyntegjenstander på trening (ørepynt, piercing, ringer med videre)?

NEI. Disse tas av og legges på fast sted i vinduskarmen eller i treningsbag i forkant av trening. Husk å ta dem med etterpå da de ofte blir gjenglemt. Dersom kan ikke følger dette kan man henge fast i smykker, ringer, «pyntenegler»  eller piercinger og skade seg selv og andre under trening. Det viser også mangel på disiplin.

 

10. Bruk av det man lærer

10.1 Har man lov å benytte det man lærer i klubben ute i gaten, blant kamerater, på skolen med videre?

Nei, kun i treningslokalet – dojoen – under overvåkning av godkjent instruktør / sensei.

 

11. Klubb Kontingent/treningsavgift

11.1 Hvorfor faktureres jeg et større beløp i april enn ellers i året?

Klubben fakturer både kontingent og treningsavgift. Treningsavgiften faktureres én gang per måned, mens kontingent faktureres én gang per kalender år.

 

11.2 Jeg har fylt ut autogiro kontrakt, men får likevel faktura. Skal jeg betale denne?

Der er litt forsinkelse i å få aktivisert autogiro avtalen. Fakturaer som er generert før avtalen og er aktive vil ikke bli trukket på avtalen og må derfor betales individuelt med det korte KID-nummeret.

 

11.3 Hva er forskjell på kontingent og treningsavgift?

Idrettens medlemssystem (IMS) skiller mellom kontingent og treningsavgift. Kontingent er en avgift for selve medlemskapet i klubben. Dette dekker blant annet forsikring og klubbens utlegg for medlemmet i Norges Idrettsforbund (NIF). Kontingenten betales for ett kalenderår om gangen og faktureres for første gang ved innmeldelse i klubben og deretter på samme dato hvert år. Treningsavgift er en månedlig avgift for selve treningen. Viser ellers til avtaletekst på kontrakten som medfølger faktura inntil autogiro er signert og effektuert.

 

11.4 Når sendes det ut purringer på betaling?

All fakturering i NIFs medlemsverktøy (IMS) skjer automatisk med bakgrunn i hvert medlem sin signerte autoavtale.

Fakturering av månedlig treningsavgift skjer i fra og med innmeldingsdato og deretter hver måned på samme dag pluss én.
Purringer kjøres også automatisk. Det vil kjøres epost-purringer hver fjerde dag etter forfallsdato. Alle ubetalte transaksjoner purres inntil tolv ganger.

Det er hvert medlem sitt ansvar å sikre betaling effektuert innen forfall.

 

Følg denne lenken til informasjon rundt Kontingent og treningsavgift:

https://www.fanakk.no/kontingent-og-treningsavgift/

 

12. Gradering

12.1 Hva er minimumskravene til et nytt medlem som ønsker å gradere seg?

 1. Gyldig klubbmedlemskap med medlemsnummer som følger av korrekt innmelding i NIF sitt medlemssystem.
 2. At man har gjort opp sine økonomiske forpliktelser (korrekt betaling innen opprinnelig frist iht autogiroavtale, eller basert på skriftlig avtale med Klubbleder i god tid før opprinnelig forfall).
 3. Tilstrekkelig treningsmengde/tid.
 4. Tilstrekkelig kunnskap i forhold til hva som kreves av graderingskandidaten (pensum – snakk med din instruktør og sensei).
 5. Din instruktør og din sensei sin anbefaling (basert på nødvendig input fra relevant instruktør(er). Bemerk: Dette er ingen garanti for resultatet som selvsagt er avhengig av at eleven får vist hva han/hun har tilegnet seg av kunnskap og forståelse på graderingsdagen.
 6. Egen drakt og relevant beskyttelsesutstyr.
 7. Ett stykk passfoto for graderingskort.
 8. Kvittering for betalt graderingsavgift skal fremvises i god tid før gradering.
 9. Man får ikke refundert betalt graderingsavgift om man ikke lykkes til sin gradering,  om man møter opp til gradering og ikke har alle formaliteter i orden eller ved sykdom.
 10. Fremmøte i god tid, cirka en halv time før graderingens oppstart. Varme opp på egenhånd og være klar presis.
 11. Graderingsavgift betales som anvist her. Priser finner du der. Ingen gradering uten dokumentert betalt graderingsavgift i god tid før gradering.
 12. Graderingskort skal leveres din sensei cirka én måned i forkant av graderingsdato.

 

12.2 Hva er minimumskravene til et gradert medlem som ønsker å gradere seg?

For graderte kandidater, i tillegg til kravene over:

 1. Korrekt utfylt graderingskort fremvises i god tid før gradering og tas også med på gradering. Kortet må være komplett utfylt og med bilde.
 2. Tilstrekkelig treningsmengde og treningstid siden forrige gradering.
 3. Anbefaling fra relevant instruktør(er) og din sensei.
 4. Godkjenning av sensei (du må gå gjennom din(e) instruktør(er) som igjen fremmer forslag for din sensei).
 5. Ingen gradering uten graderingskort. Kortet representerer et verdipapir og det er elevens ansvar å ta vare på dette. Kortet skal ikke oppbevares i klubben.
 6. Man får ikke refundert betalt graderingsavgift om man ikke lykkes til sin gradering,  om man møter opp til gradering, om man ikke har alle formaliteter i orden,  eller ved sykdom.
 7. Fremmøte i god tid, cirka en halv time før oppstart. Varme opp på egenhånd og være klar presis.

 

12.3 Hva må jeg huske å ha med på graderingsdagen?

 1. Korrekt utfylt graderingskort for tidligere graderte elever. Kortet må være komplett utfylt og med bilde.
 2. Kunne fremvise kvittering på betalt graderingsavgift. Kontanter på graderingsdagen aksepteres ikke.
 3. Nødvendig beskyttelsesutstyr krevd til din grad (utstyr lånes ikke ut).
 4. Ren og fin gi.
 5. Nyklippede negler (hender og føtter).
 6. Drikkeflaske med vann.

 

13. Utstyr

13.1 Får man kjøpt utstyr i klubben?

Ja.

 

13.1.1 Hvordan gjøres dette?

Man kontakter sensei med forespørsel til epost@fanakk.no i god tid i forkant av trening.

 

13.2 Hvordan gjøres betaling i forbindelse med kjøp?

Det betales via ens egen nettbank hvor man legger inn beløp for ønsket vare til kontonummer 9533.05.01090 (Fana Karate Klubb) uten KID, men MED kommentar hvor man får med seg hvem, hvor mange og hva – eksempelvis «Ola Nordmann, 1stk syllabus».

 

13.3 Når tid får man utlevert utstyr man har bestilt og betalt?

Krav til utlevering av utstyr er at man kan dokumentere/vise kvittering for at man har betalt når man henter utstyret (utskrift fra forfall i nettbanken). Man kan hente utstyret like etter trening på vanlige treningsdager. Det blir typisk litt knapt med tid før trening, så det er å foretrekke at det blir hentet i etterkant.

 

14. Stevner og leirer

14.1 Hvordan melder man seg på et stevne eller en treningsleir?

All påmelding til leirer og stevner skal gå via sensei og hennes instruktørstab. Sett deg godt inn i klubbens beste praksis under:

14.1.1 Stevnedeltagelse – Fana Karateklubb sin beste praksis

Eksempel:

MON CUP NR. 8

Det er snart tid for det neste Mon Cup stevnet den 8. mars, nr. 8 i rekken. Vi har flinke utøvere som har deltatt tidligere og som har lyst til å prøve seg igjen. Sjekk frist klubben din har for påmelding.

Det er viktig for klubben å sikre barnas trygghet i forhold til stevnedeltagelse og sørge for at barna ikke sendes ut på noe som de ikke har forutsetninger for å beherske. Barnas sikkerhet har alltid vært viktigst i klubbens virke. Klubben har null toleranse i forhold til HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) hendelser.

1) Alle barn som skal delta må være registrert som medlemmer i Fana Karateklubb, og dermed også Norges Kampsportforbund. Dette gjøres ved å logge inn her via klubbens nettside, på denne linken.

2) Alle som skal delta stiller opp på fellestreninger i klubbens dojo på Kokstad. Familiepartiene er på mandag og onsdag 18:30-20:00.

3) Alle som ikke er fylt 10 år har med forelder/foresatt på treningen. Foreldre registrerer seg på samme link som over.

4) Når det formelle med registrering er avklart sender dere for dette stevnet en påmelding til stevnet til epost@fanakk.no, som er sensei Ingrid sin ansvarlige coach for dette stevnet. Hvem som er coach vil kunne variere fra stevne til stevne. Sjekk med klubben din fra gang til gang.

Det er ikke tillatt å melde seg på direkte til stevnearrangør.

Påmeldingen skal inneholde: navn, fødselsdato, høyde, vekt, alder, grad (enten man er ugradert eller ikke) og kontaktinformasjon til foresatt.

For videre informasjon, sjekk klubbens nettside med spørsmål og svar.

Deltagelse på dette Mon Cup nr 8 stevnet er deltagelse gratis, men andre stevner kan operere med deltakeravgift. Vær nøye med å følge angitt betalingsinstruks for hvert stevne (men husk at deltagelse skal være koordinert gjennom klubben din).

Lykke til. Ha et godt stevne.