Daiko

Terminologi:

Størrelser:

 • O’ betyr stor
 • Chu betyr middels stor
 • Ko betyr liten (kodomo betyr barn)

Trommen:

 • Daiko – entall, dvs én tromme
 • Taiko – flertall, dvs flere trommer

Disse kobles gjerne sammen og man sier o-daiko, chu-daiko eller ko-daiko.

 

Følgende trommeslagsekvenser kan benyttes til å starte og avslutte treningen. Trommen slås av høyeste grad i dojoen. Hvert slag på trommen representerer en stavelse i ordlyden til trommeslaget. Slagene skal være langsomme og faste men i siste linje økes frekvensen bortimot avslutningen, for å avsluttes med en trommevirvel og ett enkelt avsluttende kraftig slag.

 

Ved oppstart av treningen er slagene følgende:

 • Fire slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert fjerde
 • Pause
 • Seks slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert sjette. Hen imot slutten av de siste seks slagene økes hastigheten av slagene til en trommevirvel og avsluttes med ett enkelt, kraftig slag.

Ved avslutning av treningen er slagene følgende:

 • Tre slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert tredje
 • Pause
 • Syv slag, gjentas tre ganger med en pause etter hvert syvende. Hen imot slutten av de siste syv slagene økes hastigheten av slagene
  til en trommevirvel og avsluttes med ett enkelt, kraftig slag.

Den Japanske Daiko Trommen gir åndelighet i dojoen. Dette harmonerer med budo spirit / ånd.

 

Oppstarten:

/ / / /
HA JI MA RI

(begynner / starter)

/ / / /
HA JI MA RI

/ / / /
HA JI MA RI

/ / / / / /
TSU YO KU NA RE YO

(vi vil bli sterke)

/ / / / / /
TSU YO KU NA RE YO

/ / / / / / /././././././././././ ./
TSU YO KU NA RE YO

Avslutningen:

/ / /
O WA RI
(slutt / avslutt / ferdig)

/ / /
O WA RI

/ / /
O WA RI

/ / / / / / /
HA YA KU KA E RE YO

(skynd deg hjem)

/ / / / / / /
HA YA KU KA E RE YO

/ / / / / / / /././././././././././ ./
HA YA KU KA E RE YO

 

Oppsummering