Holdningsskapende arbeid i grunnskolen, 2. til 7. trinn

oyama_seiza_honbu

Klubben har gjennom en årrekke driftet kurset «Holdningsskapende arbeid» med Kyokushin karate som verktøy. Målgruppen er her SFO barn, 2. til 7. trinn. Dette har vært et etterspurt tilbud gjennom en årrekke.