Kontingent og treningsavgift

Beskrivelse

NOK

Kommentar

Månedssnitt/ 12mnd kontrakt

Månedssnitt/ 6mnd kontrakt

Medlemskontingent

1005

Medlemskap i NKF, betalt idrettsforsikring

Treningsavgift

145

1. familiemedlem

228.75

312.50

25% rabatt

110

2. familiemedlem

193.75

277.50

50 % rabatt

75

3. familiemedlem

158.75

242.50

Synonymer for :

  • Medlemskontingent: Kontingent, Årskontingent, Årsavgift, Medlemsavgift
  • Treningsavgift: Månedsavgift

 

Medlemskontingent – aktivt (ordinært) medlem på 1000 kr går til innmelding i NKF (Norges Kampsport Forbund) med inkludert skade- og ulykkesforsikring og rabatter på hoteller og vandrerhjem ved treningssamlinger, arrangementer eller stevnedeltagelse i andre deler av landet. Uten skade- og ulykkesforsikring kan man ikke trene fullkontakt karate. Dette er lovpålagt. Denne må man ha uansett om man har 6- eller 12mnd kontrakt.

For å trene ordinært i og utenfor dojo må man i tillegg betale månedlig treningsavgift (140 / 105 / 70). Dette går til leie og drift av lokaler samt utstyr til dojoen. Man forplikter seg normalt til en 12mnd kontrakt, men nye som er usikre velger gjerne en 6mnd kontrakt. Dette er en gjensidig forpliktelse mellom instruktør og utøver. For å få progresjon må man ha kontinuitet og oppfølging over tid. En periode på mindre enn 6mnd vil da ikke være hensiktsmessig. Har man store gap og hopp i deltagelsen kan man heller ikke forvente progresjon. Progresjon og potensiale for gradering blir normalt vurdert kontinuerlig og på individuelt nivå. I tillegg har man selvsagt også de formelle minimumskravene.

Et administrasjonsgebyr på 5 kr tilkommer siden NIF (Norges idrettsforbund) og faktureringsselskapene (Buypass, Nets) tar en prosentandel ved hver fakturering.

Klubben har en meget gunstig familierabatt ordning der andre og tredje familiemedlem får trene med gode rabatter. En familie på 3 kan altså trene for 581,25kr i månedssnitt for alle, noe som er mindre enn mange treningssentre tar for 1 person i mnd.

Dette er en NPO (Non Profit Organisation) eller et dugnadsbasert idrettslag, så alle involverte er frivillige. Rengjøring er dugnadsbasert og det forventes at alle er med å ta vare på dojoen. Dersom det er skittent eller søppelet er fullt – ta ansvar ved å delta i rengjøringen og ta med søppelet på veien ut. Dette er en del av etiketten og ansvaret ved å være medlem i et idrettslag. I klubber i Japan ser man at folk gjør dette automatisk uten å bli bedt om det. Det er fordi denne etiketten er en del av den japanske kulturen, ikke kun i idrettslag. I vestlig kultur er dessverre dette ikke like vanlig. I idrettslaget er dette derfor påkrevd. Erfaringen tilsier dessverre at det er vanskelig å få vestlige til å ta det samme ansvaret som Japanerne. Man forplikter seg altså til dette når man melder seg inn og betaler medlemsavgift til idrettslaget / karateklubben.

Når man sier opp medlemskapet i henhold til ordinær prosedyre (skriftlig oppsigelse) er det en oppsigelsestid på to måneder. Det vil si to måneder med treningsavgift etter måneden man sier opp. Man kan ikke bare komme på trening og gi muntlig beskjed. Oppsigelsen må kunne dokumenteres skriftlig og inneha dato og signatur.