Kontingent og treningsavgift

UtøverMedlemskontingent (årlig)Treningsavgift (månedlig)Adm. gebyr1. mnd2-12. mndÅrstotal
1. familiemedlem1000140511451452740
2. familiemedlem1000105 (25% rabatt)511451102355
3. familiemedlem100070 (50% rabatt)51145751970
n-te familiemedlem100070 (50% rabatt)51145751970

Hovedbegreper med vanlige synonymer:

  • Medlemskontingent: Kontingent, Årskontingent, Årsavgift, Medlemsavgift
  • Treningsavgift: Månedsavgift, Treningskontingent

Enkelte forveksler disse begrepene og bruker eksempelvis kontingent om treningsavgift og vice versa. Derfor er det nødvendig å definere hovedbegrepene og deres synonymer.

 

Medlemskontingent – aktivt (ordinært) medlem på 1000 kr går til innmelding i NKO (Norges Kyokushin Organisasjon) og NKF (Norges Kampsport Forbund) med inkludert skade- og ulykkesforsikring og rabatter hos SAS, Scandic og Hertz ved treningssamlinger, arrangementer eller stevnedeltagelse i andre deler av landet. Uten skade- og ulykkesforsikring kan man ikke trene fullkontakt karate. Dette er lovpålagt. Denne må man ha uansett om man har 6 mnd. (180 dager)- eller 12 mnd. (365 dager) kontrakt. Man kan ikke betale treningsavgift før man har aktivert medlemskontingenten. Betaler man kun medlemskontingenten er man et offisielt registrert medlem, men uten treningsavgiften kan man ikke trene.

For å trene ordinært i og utenfor dojo må man betale månedlig treningsavgift (140 / 105 / 70). Dette går til leie og drift av lokaler samt utstyr til dojoen. Man forplikter seg normalt til en 12 mnd. kontrakt. Dette er en gjensidig forpliktelse mellom klubb og utøver. For å få progresjon må man ha kontinuitet og oppfølging over tid. En periode på mindre enn 6 mnd. vil da ikke være hensiktsmessig. Har man store gap og hopp i deltagelsen kan man heller ikke forvente progresjon. Progresjon og potensiale for gradering blir normalt vurdert kontinuerlig og på individuelt nivå. I tillegg har man selvsagt også de formelle minimumskravene.

Et administrasjonsgebyr på 5 kr tilkommer treningsavgiften siden faktureringsselskapet (Buypass) etter avtale med NIF (Norges idrettsforbund) tar en prosentandel ved hver fakturering.

Velger man en oppstartspakke når man blir medlem får man rabattert treningsdrakt (ubleket dogi) med belte (obi). Dvs. for 400kr kontra 500kr til vanlig (20% rabatt).

Klubben har en meget gunstig familierabatt ordning der alle utover første familiemedlem får trene med gode rabatter etter første måned.

Dette er en NPO (Non Profit Organisation) eller et dugnadsbasert idrettslag, så alle involverte er frivillige. Rengjøring er dugnadsbasert og det forventes at alle er med å ta vare på dojoen. Dersom det er skittent eller bosset er fullt – ta ansvar ved å delta i rengjøringen og ta med bosset på veien ut. Dette er en del av etiketten og ansvaret ved å være medlem i et idrettslag. I klubber i Japan ser man at folk gjør dette automatisk uten å bli bedt om det. Det er fordi denne etiketten er en del av den japanske kulturen, ikke kun i idrettslag. På skoler i Japan ansetter man ikke renholdere. Elevene må gjøre rent selv. I vestlig kultur er dessverre dette ikke like vanlig. Dette har ført til at det i vårt idrettslag er påkrevd. Erfaringen tilsier dessverre at det er vanskelig å få vestlige til å ta det samme ansvaret som Japanerne uoppfordret. Regn med ca. 10-15 min. ekstra per trening dedikert til dette. Man forplikter seg til dette når man melder seg inn og betaler medlemsavgift til karateklubben.

Når man sier opp medlemskapet i henhold til ordinær prosedyre (skriftlig oppsigelse) er det en oppsigelsestid på to måneder. Det vil si to måneder med treningsavgift etter måneden man sier opp. Man kan ikke bare komme på trening og gi muntlig beskjed. Oppsigelsen dokumenteres skriftlig og inneha dato og signatur (dvs. i dag holder det med en epost med datostempel).