Kontakt oss

Henvendelser kan sendes på epost til epost@fanakk.no eller på FB-messenger.

 

Medlemsansvarlig nås på medlemsansvarlig@fanakk.no [henvendelser angående Idrettens medlemssystem (IMS), innmelding, utmelding, osv.]

Kursbevis, diplomer og attester sendes til sensei@fanakk.no [eksempelvis: politiattest, ren utøver, antidoping]

Henvendelser angående gradering sendes til gradering@fanakk.no [påmelding, kvittering for graderingsavgift, mm.]

Henvendelser angående websiden sendes til webmaster@fanakk.no [nye menyer ønskes, bedre layout, osv.]

Henvendelser angående webshop sendes til webshop@fanakk.no

 

Gmail-epostadresse benyttes kun til private henvendelser og skal helst unngås i karatesammenheng.

 

Epost leses og besvares typisk like før trening (18:30) på treningsdager (mandag og onsdag).

Besvarelser utenom dette er vilkårlige og kan normalt ikke forventes.

 

FB-messenger er kun for uformelle henvendelser. Formelle henvendelser skjer via epost.