Knytte beltet

Illustrasjon med forklaring:

 1. Ta på karatedrakten (jp: dogi/keikogi, no: budo-veiens drakt/treningsdrakt).
 2. Før den høyre siden av jakken over den venstre siden av kroppen.
 3. Før den venstre side av jakken over den høyre, slik at kalligrafen er ytterst.
 4. Plukk opp beltet (jp: obi) og før begge belte-ender sammen og juster slik at de er jevn plassert og med merket pekende utover. Hold siden med sammenføringen i én hånd mens du glatter ut resten av beltet ved å føre den andre hånden langs beltet slik at du til slutt står med bretten på midten av beltet i hånden.
 5. Sjekk at merket peker utover mot venstre side og plasser bretten på midten av beltet ca. to fingre under navlen (jp: tanden).
 6. Før belte-endene rundt kroppen og horisontalt utover mot hver sin side. Hendene bytter på hvilken ende de holder bak ryggen.
 7. Før begge belte-endene fremover til forsiden av kroppen med venstre ende kryssende over den høyre. Lås av krysset med venstre tommel og pekefinger. Beltet skal nå ligge dobbelt og ha ett kryss på ryggen og ett på tanden.
 8. Før den ytterste venstre beltebiten under begge lagene med belte og forsikre deg om at beltet ikke vris i prosessen. Stram til ved å dra litt diagonalt i begge belte-endene slik at det komfortabelt holder ting på plass, men ikke er for stramt.
 9. Vend og før den nedre venstre beltebiten over mot høyre side og før den øvre høyre beltebiten over den venstre så de krysser.
 10. Før den øvre høyre beltebiten rundt og gjennom løkken som dannes.
 11. Dra horisontalt utover bestemt og hardt mot begge sider samtidig for å stramme knuten. Gjerne flere ganger.
 12. Belte-endene skal henge nedover som en bart og være ca. like lange med merket pekende utover og mot høyre.

Dette er den enkleste og kjappeste å knytte av alle varianter, slik at man kaster bort minst mulig tid på å knytte beltet dersom man mister beltet under trening eller kamp.

Repeter mange ganger slik at man nesten kan gjøre det i blinde.

Video (engelsk tale):