Knytte beltet

Nummerert illustrasjon med forklaring:

Husk at venstre side av karatedrakten skal være over den høyre før du begynner å ta på beltet. Motsatt gjøres ved sørging over noen som har gått bort.

 1. Brett beltet i to slik at endene møtes og beltet blir cirka like langt på hver side.
  • Ta bretten som er midten av beltet og plasser den ca. to fingre under navlen.
  • Ta begge endene av beltet en runde rundt kroppen slik at det blir et kryss midt bak på ryggen. Pass på at det ikke krøller seg.
 2. Kontroller om begge ender fortsatt er cirka like lange og evt juster slik at de blir det.
 3. Kryss øvre ende over nedre…
 4. …og ta den under begge beltene.
 5. Stram til ved å dra litt i begge endene slik at det holder drakten (spesielt buksen) på plass, men fortsatt slik at det er komfortabelt.
 6. Ta øvre belte-bit over,…
 7. …rundt og gjennom åpningen som den nedre belte-biten danner.
 8. Hold godt i begge ender og dra horisontalt utover, hardt og bestemt tre ganger for å låse knuten. Dvs ikke på skrå og ikke vertikalt.
  • Endene skal være cirka like lange og henge som en bart med evt tekst og striper pekende fremover. Dette er mest for instruktørens del, så det tydeliggjøres og blir enkelt å se at man står riktig oppstilt. Det er også formelt riktig og viser dermed god holdning.

Eksempel på hvordan knuten skal se ut. Ser den betydelig annerledes ut enn dette, løsn opp knuten og begynn på ny.

Link til video som viser hvordan man skal knytte beltet.

Dette er den eldste, tradisjonelle metoden å knytte beltet på. Den er også enklest- og kjappest å knytte av alle variantene, slik at man kaster bort minst mulig tid dersom man mister beltet under trening eller kamp.

Det skal være et kryss på ryggen som gir bedre støtte til korsryggen og holder drakten (over- og underdel) bedre på plass. Det er også en fordel at beltet «stikker mindre ut» når man ligger med rygg mot gulv og gjør øvelser.