Litt om klubbleder

FB-str2

I 1980 startet Ingrid å trene Kyokushin karate  med bakgrunn i nysgjerrighet. Ikke noe skulle stå uprøvd. Hun utvidet sine interesser for undervannsrugby og dykking, samt interessen for å komme seg opp og ned fra bratte fjellsider vinter som vår på både ”ei fjøl” og ”to”.

I Sandnes Karate Klubb fant Ingrid sin plass de fleste dager som fantes i uken. Som blåbelte startet hun som instruktør og har siden brent for saken.

Som brunbelte og 1. kyu, flyttet Ingrid fra Sandnes til Bergen, sommeren 1986, riktignok for å ta fatt på nye jobbutfordringer, men med Kyokushin som solid fundament for verdiskapning og vekst. Sin karatekarriere i Bergen startet Ingrid hos Bergen Karate Klubb (BKK) i Sandviken, i Honbu Dojo, da som nå under kyndig og drivende ledelse av Shihan Øyvind Andreassen, 5. Dan, som følge av sitt utrettelige og resultatorienterte arbeid med å stimulere og utvikle Kyokushin som egenart, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Ingrid introduserte relativt umiddelbart trening for barn i aldersgruppen ca. 8 år og oppover, som et nytt tilbud innen Kyokushin spekteret i Bergen. Dette gjorde hun med stor innlevelse og tung ressursbruk fra dag en, og resultatene lot ikke vente på seg. Interessen vokste jevnt og trutt og flere av de som hadde gleden av å ha denne blide, drivende og ressurssterke rogalendingen som sin instruktør, har etterhvert hentet laurbær både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst som instruktører på alle plan.

Etter mange års reising fra Flesland til Sandviken for å bidra som instruktør, var timingen riktig når det gjaldt å etablere en frittstående Kyokushin klubb i Fana. Fana Karate Klubb stiftet Ingrid 1. august 1991. Før dette eksisterte klubben fra 1987 som filial til Bergen Karate Klubb.

Ingrid startet og ledet i mange år en karategruppe organisert under bedriftsidrettslaget i Norsk Hydro og nøt i flere år godt av flotte treningslokaler på Sandsli, men kun for selskapets ansatte og innleide.

Parallelt med at hun var på kontinuerlig jakt etter velegnede treningslokaler primært i Sandsli/Kokstad området, konkurrerte klubben i flere år med andre idrettslag om treningstider på Kirkevoll Skole og andre skoler i omegnen, inntil man lyktes med å få etablert egne treningslokaler på Kokstad i 1999.

Ingrid tok

1)Shodan (svart belte) i 1987,

2) Nidan (2 gullstriper) i 1993 og

3) Sandan (3 gullstriper) i år 2000 med tittelen Sensei og siste ervervelse var

4) Yondan (4 gullstriper og fortsatt titulert Sensei) i år 2007,

 

som 1. kvinne innen fullkontakt karate – Kyokushin – i Norge og hvor også menn på det tidspunktet kunne telles ved hjelp av 10 fingre.

 

Sensei Ingrid har hentet inspirasjon og kompetanse gjennom trening under mange av de store mesterne på den globale arena, som for eksempel:

 • Shihan Leok Hollander
 • Shihan Antonio Pinero
 • Shihan Arneil
 • Shihan Collins
 • Shihan Fitkin

Gjennom flere år har Sensei Ingrid utviklet et godt samarbeid med Shihan Collins som gjennom flere år har bidratt med sin unike kunnskap og sprøytet kompetanse og erfaring inn i klubben jevnt over to ganger årlig.

 

I løpet av disse årene har Ingrid ved siden av å bruke » mye av sin fritid» på å spre sin karate kompetanse til små og store i Fana distriktet,  samtidig som hun har hatt en rekke tillitsverv innen idretten, noe hun også fortsatt har bl.a. som styremedlem gjennom flere år i Seksjonsstyret for Karate, Kampsportforbundet.

Ved siden av å:

 • drive Fana Karate Klubb, har hun
 • i flere år hatt styreverv i Bergen Karate Klubb (Honbu Dojo).
 • Ingrid er heller ikke ukjent med arbeid innad i NIF og
 • Norges Karateforbund, idet hun har en fortid som både styremedlem/nestleder
 • og leder for Karatestyret.

Tung erfaring og ballast er ervervet på denne måten i forhold til idretten ja, men ikke minst i forhold til styre og stell på sentralt hold innen NIF. Det kan trygt sies at hun har hatt god nytte av de erfaringer hun har bak seg i denne forbindelse.

Sentrale elementer i Sensei Ingrid sin målsetning er blant annet følgende:

 • Vekst og verdiskapning, konkretisert på følgende vis:
 • å skape god grobunn/et godt vekstmiljø for fysisk og psykisk fostring for barn, ungdom og voksne i Fana distriktet og omkring.
 • Tilrettelegge for at alle skal føle seg velkommen og få en trygg plass på rekkene hos Ingrid og hennes instruktørteam
 • i årene som kommer
 • Bidra til at vi skal bli «bedre mennesker», ha økt respekt for hverandre, vise ydmykhet og empati, jobbe sammen mot felles mål.