Klubbens historikk

I 1980 startet Ingrid å trene Kyokushin karate  med bakgrunn i nysgjerrighet. Ikke noe skulle stå uprøvd. Hun utvidet sine interesser for undervannsrugby og dykking, samt interessen for å komme seg opp og ned fra bratte fjellsider vinter som vår på både ”ei fjøl” og ”to”.

I  Sandnes Karate Klubb fant Ingrid sin plass de fleste dager som fantes i uken. Som blåbelte startet hun som instruktør og har siden brent for saken.

Fana Karate Klubb (FKK) hadde sin spe og uformelle start fra det tidspunkt en ivrig Kyokushin entusiast fra Rogaland ved navn Ingrid, da brunbelte og 1. kyu, flyttet fra Sandnes til Bergen, sommeren 1986, riktignok for å ta fatt på nye jobbutfordringer, men med Kyokushin som solid fundament for verdiskapning og vekst.

Sin karatekarriere i Bergen startet Ingrid hos Bergen Karate Klubb (BKK) i Sandviken, i Honbu Dojo, da som nå under kyndig og drivende ledelse av Øyvind Andreassen, i dag titulert Shihan og innehaver av 5. Dan, som følge av sitt utrettelige og resultatorienterte arbeid med å stimulere og utvikle Kyokushin som egenart, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Det blir sagt om Ingrid at hun inntok arenaen innen Kyokushin miljøet i Bergen som et friskt pust, på et tidspunkt hvor man hadde behov for ressurser av nettopp hennes kaliber. Hun gikk omgående med nebb og klør inn for den utfordringen det var å instruere barn, ungdom og voksne på alle nivåer. Det vil allikevel ikke være å overdrive å si at hun nok hadde en forkjærlighet når det gjaldt å spre Kyokushinkai budskapet ut blant barn på et bredest mulig grunnlag, ikke minst fordi hun så klart og tydelig hvilket positivt fortrinn dette ville gi dem videre i livet, i et samfunn av stadig vokskende kompleksitet og med solide utfordringer ikke minst for barn/ungdom. Oppdragelseselementet i undervisningen tillegges tung vekt.

Hun introduserte relativt umiddelbart trening for barn i aldersgruppen ca. 8 år og oppover, som et nytt tilbud innen Kyokushin spekteret i Bergen i 1987. Dette gjorde hun med stor innlevelse og tung ressursbruk fra dag en, og resultatene lot ikke vente på seg. Interessen vokste jevnt og trutt og flere av de som hadde gleden av å ha denne blide, drivende og ressurssterke rogalendingen som sin instruktør, har etterhvert hentet laurbær både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst som instruktører på flere plan.

Etter mange års reising fra Flesland til Sandviken for å bidra som instruktør på alle plan, var timingen riktig når det gjaldt å etablere en frittstående Kyokushin klubb i Fana.

Fana Karate Klubb ble stiftet 1. august 1991. Før dette eksisterte klubben fra 1987 som filial til Bergen Karate Klubb.

Disse årene trente FKK i Norsk Hydro sine lokaler på Sandsli, i påvente av å finne egne og velegnede treningslokaler primært i Sandsli/Kokstad omårdet.

I flere år konkurrerte klubben med andre idrettslag om treningstider på Kirkevoll Skole, inntil man lyktes med å få etablert egne treningslokaler på Kokstad i 1999.

Mange års jakt etter velegnede lokaler/utrettelig bearbeidelse av det lokale nettverk Ingrid nøt godt av, gav til slutt resultater. Det ble inngått en åremålsavtale med Sparkjøp på gamle kontorlokaler på Kokstad. Renovering og oppgradering av lokalene var et must og ble muliggjort bl.a. ved hjelp av verdifull støtte fra klubbens flere trofaste elever som utrettelig tok sin tørn ifm tilrettelegging og oppgradering av disse gamle kontorlokalene.

Takk også til næringslivet i Fana for verdifull støtte, bl.a. rettes stor takk til:

  • Hole Glass som bidro med sponsing av speilvegg
  • Geitanger Bygg som bidro med sponsing av parkett
  • Sparkjøp som bidro som sponsor av bl.a. sanitær-/røropplegg.
  • Den «harde kjerne» blant klubbens medlemmer som bidra med uttallige timer ifm dugnadsarbeid av multidisiplinær art, dvs. elektro, rør, byggteknisk, interiør m.v

styrt med fast og målbevisst hånd av Sensei Ingrid og hennes medhjelpere.