Kontingent og treningsavgift

Beskrivelse

NOK

Kommentar

Månedssnitt/ medlem

Medlemskontingent/Årskontingent/ Årsavgift/ Medlemsavgift

1005

Medlemskap i NKF, betalt idrettsforsikring

Treningsavgift/ Månedsavgift

145

1. familiemedlem

228.75

25% rabatt

110

2. familiemedlem

193.75

50 % rabatt

75

3. familiemedlem

158.75

Årskontingent – aktivt (ordinært) medlem på 1000 kr går til innmelding i NKF (Norges Kampsport Forbund) med inkludert skade- og ulykkesforsikring og rabatter på hoteller og vandrerhjem ved treningssamlinger, arrangementer eller stevnedeltagelse i andre deler av landet. Uten skade- og ulykkesforsikring kan man ikke trene fullkontakt karate. Dette er lovpålagt.

For å trene ordinært i og utenfor dojo må man i tillegg betale månedlig treningsavgift. Dette går til leie og drift av lokaler samt utstyr til dojoen.

Et administrasjonsgebyr på 5 kr tilkommer siden NIF (Norges idrettsforbund) og faktureringsselskapene (Buypass, Nets) tar en prosentandel ved hver fakturering.

Dette er en NPO (Non Profit Organisation) eller et dugnadsbasert idrettslag, så alle involverte er frivillige. Rengjøring er dugnadsbasert og det forventes at alle er med å ta vare på dojoen. Dersom det er skittent eller søppelet er fullt – ta ansvar ved å delta i rengjøringen og ta med søppelet på veien ut. Dette er en del av etiketten og ansvaret ved å være medlem i et idrettslag. I klubber i Japan ser man at folk gjør dette automatisk uten å bli bedt om det. Det er fordi denne etiketten er en del av den japanske kulturen, ikke kun i idrettslag. I vestlig kultur er derimot dette ikke like vanlig – i idrettslaget er det derimot påkrevd. Vi ser dessverre at det er vanskelig å få vestlige til å ta det samme ansvaret – det har nok noe med kulturforskjellen å gjøre. Man forplikter seg altså til dette når man melder seg inn og betaler medlemsavgift til idrettslaget/karateklubben.

Når man sier opp medlemskapet i henhold til ordinær prosedyre (skriftlig oppsigelse) er det en oppsigelsestid på to måneder. Det vil si to måneder med treningsavgift/månedsavgift etter måneden man sier opp.