Bli medlem

form

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema for å melde deg inn i klubben og deretter her for å logge deg inn.

Systemet fungerer slik: Etter registrering utsendes en AvtaleGiro i løpet av påfølgende natt. Når denne er innlevert til klubben kan medlemmet godkjennes. Det er 15 dagers betalingsfrist på treningsavgift/kontingent i NKFs medlemsverktøy.