IMS

Idrettens medlemssystem

Det gamle medlemssystemet var administrert av Norges Kampsport Forbund (NKF) og IT-selskapet MySoft og var av gammelt og avleggs html design som ikke tilpasset seg til bruk på smart-telefoner og nettbrett. Kampsportforbundet ønsker ikke lenger det administrative ansvaret og har sagt opp kontrakten med MySoft. Kontrakten skulle opprinnelig opphøre etter første kvartal 2021, men siden implementeringen av det nye systemet (IMS) har tatt lengre tid enn antatt har kontrakten blitt utvidet gjentatte ganger, hvor den siste gjeldende utvidelsen gjelder ut året. Serverne slås altså av og systemet opphører å eksistere 31.12.2021.

 

IMS er altså det nye medlemssystemet laget på forespørsel fra kampsportforbundet i samarbeid med idrettsforbundet. Det nye medlemssystemet blir dermed administrert av Norges Idrettsforbund (NIF) og selskapet Albatross IT Consultants (AITC). Kampsportforbundet vil fortsatt ha en representant som har tilgang til den nye systemet for uttak av medlemsdata, men ikke lengre det fulle og hele administrative ansvaret.

 

Fana Karateklubb begynte å overføre medlemsmassen sin allerede i slutten av 2020 og var ferdig ved årsskiftet 2020/2021. Det var en  del bugs og problemer i starten av året, så systemet var ikke fullstendig tatt i bruk før mai måned. Etter dette har alle medlemskap og faktureringer blitt håndtert via det nye systemet (IMS). Det er fortsatt en del bugs og problemer, men AITC/NIF kjører ut nye oppdateringer minst én gang i måneden som skal fjerne disse over tid. Siden vi var så tidlige å implementere systemet har vi allerede testet beta-versjonen av nettbutikk-løsningen, men det hadde alt for mange bugs og var for lite brukervennlig til å tas i bruk i full skala. Pandemien kom og forbundet fikk enda mindre ressurser enn det lille de opprinnelig hadde. Nettbutikk-løsningen ble derfor nedprioritert av forbundet og fjernet som følge av nedskjæringer. De har dessverre ingen planer om å ta opp dette arbeidet, og overlater det til klubbene å gå til private aktører for slike løsninger, noe som var en strek i regningen.

 

Siden vi har benyttet IMS i nesten et år kan vi allerede si at vi er noe skuffet over det nye systemet, siden alt var lovet å skulle bli så mye bedre enn det gamle. Der har vi uansett ikke noe valg, siden det gamle systemet slutter å eksistere ved årsskiftet. Det var uansett godt at vi startet tidlig med implementeringen, slik at vi kunne teste alle funksjonene og finne alle bugsene tidlig. I kombinasjon med pandemien har det uheldigvis gått noe ut over rekrutteringen.

 

Det gode:

 • Responsivt design (tilpasses automatisk til forskjellige skjermoppløsninger og enheter)
 • Sikkert system (HTTPS)
 • Mye kjappere servere

Det dårlige:

 • Egentlig laget med tanke på turn, ikke kampsport
 • Ikke-eksisterende nettbutikk
 • Mange bugs
 • Krever personnr
 • Ikke noe mindre arbeid enn ved bruk av det gamle systemet
 • For mange klikk per handling (CPA – Clicks Per Action)
 • Opprinnelige funksjoner og allerede lagrede ting endres / ødelegges av nye oppdateringer
 • Registrering av graderinger er enda ikke implementert
 • Purringer er uten insentiv

Systemet er faktisk såpass dårlig at vi vurderer å finne andre løsninger, men inntil videre håper vi at utviklerne fjerner eventuelle bugs med kontinuerlige oppdateringer og forbedringer slik at det ikke blir nødvendig.

 

(Rev. 22.11.2021)