Hvordan opprette AvtaleGiro

Enkleste metode for å lage AvtaleGiro som trer i kraft umiddelbart er å logge inn på den betalingsansvarliges konto i IMS.

Når man har logget inn finner man en «Sett opp AvtaleGiro»-knapp under «Medlemskap» i «Instrumentbord»-kategorien. Benytt denne og velg ønsket elektronisk ID.

Det anbefales å sette maksbeløpet til kr. 3000 (kr. 1145 for 1.familiemedlem, men hvis man eksempelvis legger til et 2.familiemedlem i tillegg blir det +kr. 1110 første måned, så min. kr. 2255). Dersom maksbeløpet settes for lavt vil ikke fakturaen trekkes automatisk og man vil få purringer.

 

Skjermbilde fra IMS:

 

Etter første gangs aktivering forsvinner knappen fra profilen din i IMS, så dersom man senere ønsker å endre eller legge til avtalegiro på nytt bør man benytte avtalegiro.nif.no. Dersom man selv aktivt kansellerer en avtale ved f.eks. bytte av bank vil knappen på ny dukke opp i profilen slik at man kan opprette en ny.

 

Man kan sjekke om man har vært vellykket i å aktivere AvtaleGiro ved å logge inn på IMS og se etter AvtaleGiro-ikonet under «Medlemskap». Det kan hende at man ikke ser dette før den første hverdagen etter at første faktura har forfalt og er betalt.