Filialer

Kursinnhold (stikkord):

Mental og fysisk trening, dojo etikette (oppførsel i og utenfor treningslokalet, hilseprosedyre), trygg og respektfull trening, karateteknisk trening (stillinger og teknikker), regler for anvendelse (kun i treningslokalet under veiledning av autorisert instruktør), samarbeid og respekt.

oyama_kake-tsuki

Gjennom en årrekke har Fana Karateklubb driftet flere lokale filialer i Fana.

Liland Skole var piloten. Alle trinn unntatt 1. trinn fikk nyte godt av tilbudet.

Skjold Skole var 2. kandidaten på filiallisten. Alle trinn unntatt 1. trinn fikk nyte godt av tilbudet.

Hjellestad Skole var 3. kandidaten på filiallisten. Alle trinn unntatt 1. trinn fikk nyte godt av tilbudet.

Gjennom mange år var dette ett sentralt virksomhetsområde for klubben. Mange gode erfaringer ble hentet og flotte tilbakemeldinger ble mottatt.

Filialene ble driftet av den erfarne Ingrid Bjordal, 4. Dan (fire gullstriper) og sensei som hadde flere av sine aller beste og håndplukkede instruktører på laget, og her kan blant annet nevnes: Mattis Bjordal, Håkon Kristvik Bye, Roger Strand, Eirik Meland, Morten Rasmussen, Merete Brandt Hjellestad, Andre Hjellestad, Olav Vik m.fl. ungdomsaspiranter i tillegg.

I tillegg har Mattis gjennom en årrekke driftet en universitetsfiflial på Ås utenfor Oslo.

Pr. høst 2015 driftes ingen filialer. Klubben har valgt å sprøyte inn alle sine ressurser i eget klubbmiljø på Kokstad, nettopp for å styrke dette optimalt.

Klubben har flere forespørsler om videre drifting av filialer liggende på is, men avventer å fatte vedtak og ytterligere satsing på filfialer.