Faktura oppdaterings-logg

Dersom du var med på overgangen mellom det gamle- (Mysoft) og det nye medlemssystemet (IMS) i årsskiftet 2020/2021 kan det finnes ordre med dato før 01.04.2021 under “Ordre”-menyen som er kansellerte. Alle disse kan man bare se bort i fra da de var en del av testingen av det nye systemet før det var fullstendig tatt i bruk. Det er dessverre ikke mulig å slette disse. Første kvartal i 2021 var altså en testperiode før systemet ble tatt i bruk for fullt i April måned. Enkelte (20stk) har også kreditert status på april måned fordi de betalte årsavgift og månedsavgift for april i det gamle systemet. For de resterende medlemmene skal alt være i orden allerede fra og med 01.04.2021. Dvs at fra og med 01.05.2021 skal altså alt være i orden for alle i det nye systemet.

Like før månedsskiftet til Juli måned (01.07.2021) var det en større oppdatering som endret på hvordan fakturadatoen beregnes. Fakturadatoen var før dette akkurat den samme som satt i systemet. Etter dette ble det dagen etter det som er satt i systemet. Både fakturadato og forfallsdato ble altså forskjøvet med 1 dag til og med oktober måned. Fakturadato ble da justert til siste dag i foregående måned slik at fakturadatoen alltid blir den første i hver måned. Fra og med november måned (01.11.2021) skal altså dette være korrigert. Det kan fortsatt se ut som om det er noe rot her, men det er utover vår kontroll. Det gjøres beslutninger om hva som må implementeres og fikses i NIF i samarbeid med AITC (Albatross IT Consultants) som outsourcer arbeidet til India, så det er en enorm treghet fra og med når noe blir besluttet og når noe faktisk er fullstendig implementert. Corona har også bidratt til at denne tregheten er langt verre enn under normale omstendigheter.

Nye medlemmer i IMS vil få fakturadato den dagen de meldte seg inn (dag 0) og forfallsdato 14 dager etter. Disse datoene vil variere etter når tid man har meldt seg inn.