Eder

Dojo Kun – Kyokushin ed / løfte

Obs. : Det holder å lære og pugge den norske versjonen, så kan man heller kjenne igjen den engelske og japanske etter å ha sett dem en gang.

Dojo Kun, på norsk
 1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
 2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
 3. Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
 4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
 5. Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
 6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.
 7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.

Dojo Kun, på engelsk

 1. We will train our hearts and bodiesfor a firm, unshaking spirit.
 2. We will pursue the true meaning of the Martial Way,so that in time, our senses may be alert.
 3. With true vigor,we will seek to cultivate a spirit of self denial.
 4. We will observe the rules of courtesy,respect our superiors, and refrain from violence.
 5. We will follow our «god», (or, «our religious principles»)and never forget the true virtue of humility.
 6. We will look upwards to wisdom and strength,not seeking other desires.
 7. All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way.

Dojo Kun, på japansk (Romanji)

 1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi,kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
 2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame,ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
 3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te,jiko no seishin o kanyo suru koto.
 4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji,chojo o keishi sobo no furumai o tsutsushimu koto.
 5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi,kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
 6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to okojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
 7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo okarate no michi ni tsuji,Kyokushin no michi o mat-to suru koto.