Kategori: Veldedighet

Gladmelding 4 nye klasserom Abigaun, Nepal

Litt hjelp Litt hjelp er bedre enn ingen hjelp. Det nytter. Man må aldri gi opp. Denne lille beretningen vitner om suksess selv med beskjedne virkemidler. Skole i landsbyen Abigaun, Nepal Det vises til status oppdatering fra Ingvill i jan.…

Fana Karateklubb & Nepals barn

Vi har igjen fått et ferskt bidrag fra Senseis gode venninne, Ingvill, ift status på hennes engasjement og pågående arbeid for gjenoppbygging av skoler/klasserom for de jordskjelvrammede skolebarna i Nepal. Ingvill skriver:   Takk til Fana Karateklubb for støtten til skoleprosjektet…

Takk til Fana sine medlemmer og giverglede ift Nepal barna

Så fint å oppleve den uselviske givergleden våre kjære klubbmedlemmer og øvrige deltagere på treningssamlingen 5 – 6 desember har vist i forhold til de barna som lider nød i Nepal etter jorskjelvkatastrofen tidligere i år. Tilsvarende gjelder graderingen 7. des.…

Fana KK støtter jordskjelvofrene i Nepal

Har du et forslag til hvordan vi kan hjelpe ytterligere, meld fra til din Sensei og vi kan kanskje iverksette felles tiltak slik vi gjorde i sommer da vi organiserte sommerlotteri med en pen slump penger i kassen, hvor hver…

Støtte til Nepal jordskjelvofrene

Fana Karateklubb avholdt denne sommeren et lotteri hvor barna i klubben var svært aktive. Vi fikk inn en pen slump penger som det er besluttet skal bidra med å bygge klasserom for de jorskjelvrammede barna i Nepal. Intet beløp er…