Kategori: Info

Terminliste

Oppdatert terminliste Gjør deg kjent med endringene. Gradering Dato for gradering av både mon og kyu grader er publisert. Endringer kan finne sted. Gradering er avhengig av tilstrekkelig antall godkjente kandidater. Bemerk særskilt frist for påmelding/kjøp av graderingsavgift via IMS…

Mars 2020 – Mai 2021 Utetreninger 2 x ukentlig

Covid året har ikke tatt knekken på oss Mental styrke Fysisk styrke Samhold Lagbygging Gjensidig støtte Motivasjon Positiv energi Negativ energi har gått rett i “bosskurven” 2 x ukentlig Utetreninger 2 ganger i uken har vært og er en realitet.…

Enkleste metode for å lage avtalegiro

Enkleste metode for å lage avtalegiro som trer i kraft umiddelbart er å logge inn på IMS. https://imsapp.nif.no/ Når man har logget inn finner man en “Sett opp AvtaleGiro”-knapp under “Medlemskap” i “Instrumentbord”-kategorien. Benytt denne og velg ønsket elektronisk ID.…

Rent Idrettslag & Ren Utøver

Gled deg over at Klubben i Ditt Hjerte er sertifisert som Rent Idrettslag, se sertifiseringsbevis. En prosess er igangsatt hvor alle over 15 år forventes å gjennomfør “Ren Utøver” e-kurs og få tildelt diplom ved ferdigstillelse av kurs (https://www.renutover.no/Account/Login). Har…

Klubbguiden/Politiattest

Kjære idrettsvenner, Fint om de av dere som allerede har innhentet politiattest, bekrefter dato slik attest er utstedt (uavhengig av hvor gammel den er) til Sensei@fanakk.no snarest d.u. Videre vil det bli tatt kontakt med de av dere som det…