Årsmøte 2024 vel gjennomført 14. febr.

Gjennomføring

Årsmøtet ble gjennomført 14. februar. Totalt fremmøtte representanter var 12, hvorav 11 stemmeberettiget og 1 ikke stemmeberettiget (< 15 år).

Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt frem. Alle forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Årsmøtet startet kl 19:30 og ble hevaet kl 20:00 presis den 14. februar 2024.

 

 

 

Invitasjon til Årsmøte