Kata/Kumite (KK) lørdager 11 – 13

Prøveordning

Vi introduserer et ekstra tilbud lørdager hvor tanken er 1 time kata og 1 time kumite med en liten pause mellom øktene.

Dette er ment som en fordypning og ikke som en erstaning av de obligatoriske treningene mandager og onsdager.

Forutsetningen for kontinuitet er tilstrekkelig fremmøte.

Har man en tanke om gradering og kanskje også stevnedeltagelse er dette å betrakte som et meget godt supplement.

 

Det vil bli sendt ut invitasjon via Spond og vi ber alle våre medlemmer om å fase inn Spond for å medvirke til god planlegging.

 

Vi starter opp førstkommende lørdag 27. januar.

 

 

Vel møtt.

 

Hilsen

Trenerteamet