Gradering 15. desember 2023

Graderingen ble gjennomført. Ingen slapp lett unna.

Det ble jobbet med bevisstgjøring gjennom spørsmål knyttet til alle elementer av karaten, noe som medførte at absolutt alle fikk brynt seg ordentlig.

Denne gangen var det de lavere grader, dvs. t.o.m. 7. kyu og 7. mon som hadde prioritet.

Siste spørsmål som ble reist var: «Har du lært noe under denne graderingen?» og her svarte alle med et rungende ja.

De ble bedt om å være konkrete og sette ord på hva de hadde lært og her lot ingen seg be to ganger.

 

Slitne men vel fornøyde dro alle hjem i visshet om at de totalt sett hadde levert en innsats og et resultat som kvalifiserte til en ny grad.

 

Eksaminator: Sensei Ingrid

Instruktører som deltok: Senpais Eirik & Mattis

 

Takk til alle.