NKO Årsting & Instruktørsamling Arendal

08. – 10. mars 2024

Årsting (lørdag ettermiddag/kveld) og instruktørsamling (fredag – lørdag – søndag)

Sted: Arendal

Egen innkalling og invitasjon kommer.

Hold av datoen

Mer informasjon følger.

 

Hilsen

Instruktørteamet