Skinnesystem Tak – Dugnad forts.

Søndag 19.november

Dugnadsteamet planlegger å ferdigstille monteringen av skinnesystem (4 spor) søndag 19. november. Dette er et ledd i oppgraderingsarbeidet som er planlagt for dojoen, tidligere fremlagt og godkjent på årsmøtet.

Vi gleder oss til å kunne ta i bruk det nye systemet straks alt er på plass, rengjort og ordentlig uttestet.

Treningen går som normalt, men ingen rører utstyr med unntak etter tydelig instruks fra Trenerteamet.

Hilsen

Dugna dsteamet