Bruksinstruks Utstyr i Dojo

Instruktørteamet styrer hvilket utstyr som skal benyttes på hver trening og det presiseres at det ikke er tillatt å ta i bruk annet utstyr.

Klatring på utstyr m.v. (før trening/etter trening) er ikke tillatt. Forskriftsmessig bruk av tilgjengelig utstyr er viktig av hensyn til sikkerhet.

Når treningen er slutt, og rydding og rengjøring unnagjort, trekker man seg rolig ut av dojoen.

Jobb hardt under trening og ha det GØY.

Hard innsats gir resultater og det kan være greit å ha i tankene for bl.a. de som har tenkt å gradere seg.

 

God Trening.

 

Hilsen

Trenerteamet