Rekordoppslutning om Førstehjelpskurs

Mandag 23. oktober

Etter en motiverende treningsøkt, skiftet alle til tørre klær og kastet seg motivert ut i livredningsprosesser.

Det ble virkelig anledning til mengdetrening på både barn og voksne denne mandagen, da vi hadde nærmere 15 stk Lærdalsdukker, både barn og voksne til rådighet.

 

Takket være en av våre flotte og dyktige leger, denne gangen Shahab, fikk vi tilgang på et høyt antall Lærdals dukker for mengdetrening.

Vi delte oss inn i grupper og rullerte.  Her fikk alle komme til uten nevneverdig venting. Trening på dukker og trening på stabilt sideleie på hverandre. Her var ingen arbeidsledighet.

 

Ohoi hvor det går

Når vi sammen står

Sluttkarakter: Topp ledelse av topp motiverte barn, ungdom og voksne i Fana Karateklubb.

 

Oppsummert

Jo mer vi trener jo større sannsynlighet er det for at vi setter oss istand til å handle korrekt og automatisk når en situasjon oppstår, til tross for at man normalt befinner seg i en sjokk situasjon. Mengdetrening – man lager spor/stier – og vet så hva man skal gjøre når situasjonen oppstår.

 

Det blir ikke lenge til vi kjører nytt førstehjelpskurs. Bare å glede seg. Følg med – følg med.

 

Hilsen

Trenerteamet

Fana Karateklubb