Hva sier våre medlemmer om Fana Karateklubb?

Tilbakemeldinger

 1. Det er unikt sett fra familie perspektiv å kunne få den store gleden av å trene med sine barn fremfor kun å være sjåfør og dette kan man i Fana Karateklubb.
 2. Det er også verdifullt å se hvordan ens barn mestrer og jobber hardt for å nå sine mål og vise versa er det av verdi for barna å se sine foreldre/omsorgspersoner slite med sine utfordringer. Vi er glade for at dette er mulig i Fana Karateklubb
 3. Det å ha hatt sin sønn eller datter/sine barn på trening hos Fana Karateklubb, opplever vi har gitt en fordel for resten av livet i form av verdier som ikke kan prises. Tusesn takk for dette.
 4. Min sønn var mobbeobjekt når han begynte på trening hos dere, men etterhvert opplevde vi som foreldre en endring hos gutten, han ble gladere og mer selvsikker og kunne fortelle at mobbingen hadde opphørt. Han evnet på en god måte å sette en stopper for mobbingen. Tusen takk Fana Karateklubb
 5. Jeg har fått studieplass utenbys, men før jeg drar: Jeg kan ikke sette ord på hvor mye karate har betydd for meg gjennom årene. Karaten har vært et sted jeg kan ta en pause fra resten av verden når livet ikke gikk helt min vei, og er et av veldig få steder jeg har følt at jeg virkelig har passet inn og alltid vært velkommen.
  Med hele mitt hjerte; takk til hele trenerteamet og klubben for mange fine år, minner og venner.
 6. Jeg har lært mye verdifullt og skal definitivt ta det med videre når jeg nå drar for å studere utenbys. En varm takk til Fana Karateklubb og Trenerteamet.
 7. En varm takk for flotte treninger og særskilt godt miljø. Vi (far og sønn) ser ikke bort fra at vi vil komme tilbake på et senere tidspunkt.
 8. Takk for flotte år og mange gode minner. Kommer til å savne klubben og alle sammen når vi nå flytter.
 9. Takk for flott trening og flinke instruktører, samt en fin gjeng. Vi tar med oss masse læring og mange gode minner videre når vi nå flytter.
 10. Takk for at dere evner å trene hele mennesket (mind, body and spirit) på en så effektiv og profesjonell måte.
 11. Det som gjør at vi velger å fortsette å trene i Fana Karateklubb er 1) meget godt miljø for alle, 2) dyktig og sympatisk trenerteam, 3) Variert trening, 4) Fokus på kjerne- og støtte muskulatur, pust m.v. utover alt det karatemessige (kihon, kumite, kata, bunkai).
 12. Vi verdsetter høyt at familien kan få trent sammen. Takk for den kvalitetstiden dere gir familien.
 13. Dere er meget dyktige til å se hver enkelt og ha medlemmet i fokus. Tusen takk da dette slett ikke tas som noen selvfølge
 14. Særdeles høyt setter vi klubbens dyktighet i forhold til det å støtte medlemmet på en reise mot den beste versjonen av seg selv.
 15. Bruk av lyd for avspenning og meditasjon har blitt et kjærkomment innslag i Fana Karateklubb. Trenerteamet tilbyr jevnlig lydbad/gongbad og vi simpelten elsker det.
 16. Viktigheten av god pust har fått en stor og viktig betydning for oss. Det at Fana Karateklubb evner å bringe inn rykende fersk og forskningsbasert kunnskap jevnlig er av stor betydning. Vi kan ikke få uttrykt vår takknemlighet sterkt nok.
 17. Meditasjon har nådd nye høyder gjennom trening i Fana Karateklubb. Trenerteamet sørger for å være oppdatert ift nyere forskning og fletter dette naturlig inn i treningsjprogrammet.
 18. Det fokuset Fana Karateklubb har på å skape mestring hos enkeltindividet gjennom en naturlig implementering av forskningsbaserte verktøy er unik og høyt verdsatt.

Årsaker til at medlemmer slutter

 1. Flytting og slik for stor avstand til klubben.
 2. Sykdom som umuliggjør trening av karate.
 3. Jobbskifte hvor ny jobb ikke er forenlig med karatetrening tidsmessig
 4. For travelt i hverdagen til å kunne sette av tid til karatetrening
 5. Spesielle problemer innad i familien som umuliggjør å sette av tid til karatetrening.
 6. Ønsker å trene fotball med kammeratene, men takket varmt for god trening og godt miljø og gjorde  det tydelig at de ikke så bort fra at de ville kunne komme tilbake på et senere tidspunkt.