Gradering 5. juni (3 mon & 7 kyu) kl 18 – 21

På kandidatlisten står: 3 mon og 7 kyu kandidater. Høyeste grader er grønt og brunt.

Graderingskandidater (mon grader):  Hanna, Einar og Yossuf

Graderingskandidater (kyu grader): Dan, Maimona, Ådne, Sjur, Christine og Eivind

Alle graderingskort må være i orden (studentens ansvar)

De som ikke har levert graderingskortet inn, har siste mulighet førstkommende mandag.

Kvittering for betalt graderingsavgift må være på plass/sendt klubben senest 22. mai.

Utestående forpliktelser må kunne dokumenteres betalt.

 

Web side https://www.fanakk.no/

Følg med på websiden til klubben din, her inklusive den til enhver tid gjeldende Terminliste.

 

Vi gleder oss til å se dere friske og opplagte, tilstrekkelig oppvarmet og klar for herlige utfordringer.

Graderingen starter presis kl 18.

Dørene åpnes ca 15 min i forkant.

 

Vel møtt.

 

Hilsen

Trenerteamet

 

 

Gradering