Rigget for mandagstrening

Takk for formidabel innsats fra den flotte gjengen som møtte på trening denne mandagen.

Fokus:

Flyt sparring og jobbing på puter.

Pust og meditative muskler er sentrale suksesskriterier i alt vi gjør.

 

Hilsen

Trenerteamet