Trygghet i idretten

NIF & Varsel

I norsk idrett skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Om du ønsker å varsle om doping skal du melde om dette på Antidoping Norge sin sider her: https://www.antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping

Ansatte i NIF sentral, Olympiatoppen og idrettskretsene har en egen varslingsportal, den finner du her: https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/DMZwtvOFrcusSB7Q.577

Her finner du informasjon om varsling, og håndtering av varsler, i norsk idrett.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/

Plakat: Retningslinjer mot seksuell trakassering

Brosjyre på norsk:
Informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering
og overgrep i idretten

Brosjyre på engelsk:
Guidelines to prevent sexuell harassment and abuse in sports