Adventsgradering

Mon og Kyu gradering 14. desember 2022

Følg lenke for kort status knyttet til gjennomført gradering:

2022_12_14_Gradering