Politiattest Fana Karateklubb

Viktig melding

Alle som allerede har innhentet politiattest, anmodes om snarest å melde fra til epost@fanakk.no om:

  1. Dato for politiattest
  2. Tidspunkt for fremvisning av slik attest til Fana Karateklubb
  3. Dersom du er usikker på 2) over, bes du om å fremvise attesten på ny ved første anledning
  4. Du skal ikke levere inn kopi av attesten. Denne beholder du i eget privat arkiv.
  5. Du signerer på et skjema hos Sensei for at ovennevnte er ivaretatt.

 

Siste nytt vedrørende politiattest:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2022/registrer-politiattest-i-ditt-idrettslag/

 

Hilsen

Fana Karateklubb

Styret, Trenerteamet, Politiattestansvarlig