God påske trening 6. april

Minner om dagens «God Påske» trening.

Husk å melde deg på til: epost@fanakk.no

Vel møtt.

Osu

Instruktørteamet