Årsting NKO i Horten med instruktørsamling 19. mars 2022

Program for dagen 19. mars
 
0900-1030 Instruktørsamling 1 (treningsøkt) 
1030-1100 Pause 
1100-1215 Instruktørsamling 2 (treningsøkt)
1215-1330 Lunsj 
1330-1500 Kurset «Trygg på trening» (NKF/Redd barna)
1500-1530 Informasjon fra dommerkomitéen (Bo Vidar Larsen)
1530-1600 Pause
1600-1730 Årstinget (se saksliste under)
1. Saksliste for årstinget 2022
2. Styrets beretning 
3. Årsregnskap for 2020 og 2021 
4. Revisjonsrapporter for 2020 og 2021
5. Budsjett for 2022
6. Innstilling fra valgkomitéen
7. Innmeldt forslag vedr. graderinger under sommerleiren
Vi vil legge til rette for digital møtedeltakelse gjennom Teams eller Google Meet. Møtelenke vil bli sendt ut noen dager i forkant av møtet. På samme måte vil vi forsøke å legge til rette for å kunne følge kurs og treningsøkter digitalt. 
Instruktører melder sin deltagelse snarest til epost@fanakk.no.
Styret
Fana Karateklubb