Corona smitteverntiltak i Fana Karateklubb

Hvis du er helt frisk, og uten symptomer på luftveisinfeksjoner kan du komme på trening, mens hvis du er usikker på om du er helt frisk skal du ikke komme på trening.
Vi gleder oss kjempemasse til trening med deg og dine :-).
Se og «Generelle råd til befolkningen»
Hilsen
Trenerteamet