Ren Utøver – Antidoping

Tett kunnskapshullene om antidoping – ta Ren Utøver nå!

Kurset reflekterer forbedret og styrket versjon av tidligere kurs og egner seg slik meget godt til å skape økt kunnskap og forståelse og tette eventuelle kunnskapshull man måtte ha. Anbefales varmt da «Ren Utøver» står sentralt i Fana Karateklubb som alltid har som målsetning å være «Ren Klubb».

kursbevis antidoping 2022_01_20(1)

Del ditt diplom med: sensei@fanakk.no

Ved gjennomføring av Ren Utøver blir du gjort blitt bevisst på:

 • At det er ditt ansvar å kjenne til og følge antidopingreglene.
 • At en utøver som er innkalt til dopingkontroll plikter å avlegge prøve
 • At noen legemidler kan inneholde forbudte stoffer og at utøver selv er ansvarlig for å sjekke legemidlene hun/han bruker
 • At du som trener eller støttepersonell har ansvar for å skape et verdisett og en kultur hos dine utøvere som fremmer en ren idrett.
 • At det finnes flere risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelsene, blant annet:
  • Bruk av kosttilskudd
  • Idrettens egenart
  • Mangel på kunnskap
  • Miljøets holdning til doping
  • At en utøver tror at «alle» bruker doping
  • Bruk av rusmidler
 • At dersom du mistenker doping, har du et ansvar og en mulighet for å gripe inn.

LÆR MER:
Regelverk Regler | Antidoping Norge
Dopinglisten: Dopinglisten | Antidoping Norge
Dopingkontroll Dopingkontroll | Antidoping Norge
Medisinsk fritak Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge
Legemiddelsøket Legemiddelsøk | Antidoping Norge
Kosttilskudd Kosttilskudd | Antidoping Norge
Meldeplikt Meldeplikt
Biologiske profiler Biologiske pass | Antidoping Norge
Dopingmidler, metoder, helsekonsekvenser med mer: Kunnskap og ressurser | Antidoping Norge

 

Fana Karateklubb

Trenerteamet