Innendørs trening f.o.m. 17. januar

Kjære alle,

Gladmelding

Med bakgrunn i lettelser fra myndighetene, har vi den store gleden av å kunne konstatere at vi tilbyr innendørs trening f.o.m. 17. januar 2022.

Fana Karateklubb er en klubb som tilrettelegger for muligheten for familier til å kunne trene sammen og slik har alle aldersgrupper representert i vår medlemsmasse. For å kunne sikre en trygg gjennomføring legges følgende til grunn:

  • Antallsregulering og slik påmelding til: epost@fanakk.no (max 20 stk.)
  • 1 m avstand og 2 m ved intensiv trening

Mer informasjon kan du finne her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#organisert-idrett-kultur-fritid-aktivitet

 

Klipp for det som primært gjelder oss og vår trening:

Barn og unge under 20 år

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
  • Innendørs aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
  • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Voksne

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
  • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

For alle

  • Det oppfordres til å i størst mulig grad utnytte mulighetene til aktiviteter innenfor de gitte begrensningene, og til å komme seg ut i frisk luft. Det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
  • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Vi gleder oss til å se dere alle på trening idag kl 18:30som vanlig.

 

Fana Karateklubb

Trenerteamet