Invitasjon til årsmøte

FanaKK_Aarsmoete_Innkalling_2022_01_04 til Aarsmoete 2022_02_21

 

Årsrapport for Fana Karateklubb 2021 som fremlegges på årsmøtet 21. februar 2022 kl 19:30:

FanaKK_Aarsrapport2021_til Aarsmoete 2022_02_22

 

Vi håper flest mulig har anledning til å stille. Ønsker tilbakemelding om hvem som kommer så snart som mulig.

 

Status vedr. årsmøtet kl 19:30 idag 21.02.21

Vi har et høyt antall påmeldte, noe vi finner meget positivt. Møtet holdes i dojoen/restauranten.

Våre Coronatiltak håndheves til etter vinterferien. Vi har sårbare grupper blant oss og fortsatt mange som ikke har hatt Corona. Skal vi lytte til de som er syke nå, er Corona slett ikke noe å trakte etter. Vi kommer tilbake med en oppdatering senere.

Vi gleder oss til å se dere alle på årsmøtet i kveld.

Hilsen

Styret &

Trenerteamet