Påminnelse til graderingskandidater 4.12.21

1. desember 2021 – Status oppgjør/betaling knyttet til gradering m.v.

Det er fortsatt flere som ikke har sendt kopi av kvittering for betalt graderingsgebyr, belte, syllabus m.v. Dersom dette ikke er i orden innen utløpet av dagen idag (onsd.) kvalifiserer disse kandidatene ikke for å kunne gradere seg.

—————————————————————————

Følgende må være på plass innen mandag 29. nov. kl 10:

  • Alle utestående fordringer må dokumenteres betalt (send kvittering til følgende epost@fanakk.no)
  • Graderingsgebyr, eventuelt belt, må dokumenteres betalt  se: https://www.fanakk.no/gradering/ (send kvittering til følgende epost@fanakk.no)
  • Graderingskort må være innlevert senest på trening mandag 29. nov. kl 18:30

Hilsen

Instruktørteamet

Osu