Forsterkede smittevernregler anbefales med umiddelbar effekt

Kjære medlemmer

Se dagens publisering av forsterkede anbefalinger ift smittevernregler:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/ber-innbyggerne-i-bergen-folge-forsterkede-anbefalinger.

 

Se også Smittevernråd for befolkningen (FHI)

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/?term=&h=1

 

Viktig at vi spiller på lag slik vi har vist at vi har mestret veldig bra så langt.

God kommunikasonj, åpenhet, ærlighet står sentralt.

La oss fortsette det gode arbeidet vårt og medvirke til at vi lykkes med å stå «løpet ut».

Tidenes største dugnadsøkt.

 

Takk for nettopp din støtte og forståelse.

 

Hilsen

Fana Karateklubb

Styret,

Trenerteamet