Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus

Når bør du teste deg?

Når du har symptomer bør du ha lav terskel for å teste deg for covid-19, også om du er vaksinert.

Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole, arbeid, trening.

I tillegg anbefales uvaksinerte nærkontakter å teste seg.

Du kan teste deg med PCR-test på teststasjonene eller med selvtest.

Det gjelder også egne regler for hvem som skal teste seg ved innreise til Norge.

Se ellers ytterligere detaljer her:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/sykdom-testing-og-karantene/testing-symptomer-og-legehjelp-ved-koronavirus

 

Takk for din forståelse og etterlevelse av ovennevnte anbefaling fra Bergen Kommune.

Hilsen

Trenerteamet v/Sensei Ingrid