Rent Idrettslag & Ren Utøver

Gled deg over at Klubben i Ditt Hjerte er sertifisert som Rent Idrettslag, se sertifiseringsbevis.

En prosess er igangsatt hvor alle over 15 år forventes å gjennomfør “Ren Utøver” e-kurs og få tildelt diplom ved ferdigstillelse av kurs (https://www.renutover.no/Account/Login).

Har du fullført «Ren utøver»-programmet?

Den enkelte sender kopi av diplom til “sensei@fanakk.no” straks dette er gjennomført.

Rent Idrettslag er et program fra Antidoping Norge – med Norges Idrettsforbund som samarbeidspartner.

 

Fana Karateklubb

Styret

Sist oppdatert på 9. mai 2021 av sensei