Utendørs årsmøte 2021 for 1. gang

Torsdag 18. mars 2021

Som en oppfølger til 1 års utendørstrening, ble årsmøtet for første gang i klubbens historie avviklet utenfor klubblokalene.

Under åpen himmel, i nydelig marsvær, blå himmel, solnedgang, stille men med frisk og kjølig luft viste denne 18. mars seg frem for oss.

Mange av klubbens medlemmer møtte opp og gjennomføringen gikk knirkefritt. Klubben har historikk som viser godt fremmøte, men denne gangen kan medvirkende faktor ha vært at årsmøtet ble avsluttet av felles trening.

SAKSLISTE
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap m/revisjonsberetning 2020.

6. Rapport fra Kontrollkomiteen 2020.
7. Innkomne forslag og saker

5. Regnskap m/revisjonsberetning 2020
8. Budsjett og kontingenter for 2021
9. Organisasjonsplan
10. Valg

Takk till alle fremmøtte til årsmøtet 2021.

Dere bidro til å gjøre dette til en helt spesiell opplevelse.

Årsmøtet startet kl 18:30 og ble avsluttet kl 18:52.

Alle valg var enstemmige.

Takk også til alle fremmøte for forrykende god innsats under den etterfølgende treningen hvor det ble kjørt kihon og kata etter alle kunstens regler.

Siste treninger før påske blir 22. og 24. mars.

Hilsen

Fana Karateklubb

Styret